Lage prijzen

Koop stookolie aan lage prijs !

Total, mazout, stookolie, besparingen, lage prijs, dienst, mazout tank

Bestel uw gasolie voor verwarming nu en vermijd een eventuele sterke stijging van de prijzen!* 

U vreest uw factuur niet in één keer te kunnen betalen ? Wij hebben DE oplossing : Betaal maandelijks 1/12 van uw jaarlijks verbruik! Vraag naar deze gratis dienst, zonder bijkomende kosten of intresten, wanneer u uw bestelling plaatst.

* Deze informatie is indicatief, en geeft in geen enkel geval een aansporing om te kopen of te verkopen. De lezer is zelf verantwoordelijk voor de interpretatie en het gebruik van de gegeven informatie.  

Mazout bestellen

Gelieve onderstaand formulier in te vullen of telefonisch contact op te nemen via het gratis nummer 0800/76.000


 

De registratie van de gegevens en informatie welke op U betrekking hebben, zijn bestemd voor de N.V Total Belgium, haar ProxiFuel filiaal en aangesloten entiteiten. Deze registratie zal ons toelaten gevolg te geven aan Uw verzoek en, in voorkomend geval, U op de hoogte te houden van onze verschillende activiteiten en/of onze nieuwe producten of diensten. U beschikt over een toegangs-, wijzigings-, rectificatie- en opheffingsrecht op deze inlichtingen en kan u daartoe tot de N.V Total Belgium richten op volgende adres : Total Belgium, e-Business afdeling, Handelstraat 93-1040 Brussel

?? ?? ?? ??
X

Door verder te blijven surfen  op deze website, aanvaardt u het gebruik van cookies om onder meer bezoekersstatistieken op te maken en zodoende de functionaliteit van de website te optimaliseren.  Voor meer informatie en het instellen van cookies  .