PROXIFUEL SCHENKT U DE COMPENSATIE VAN DE UITSTOOT DIE UW BRANDSTOFVERBRUIK MET ZICH MEEBRENGT!

ProxiFuel biedt u de mogelijkheid om de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van uw stookolieverbruik te compenseren door een financiële bijdrage te schenken aan het Kariba-project.

Na uw bestelling ontvangt u een gepersonaliseerd certificaat dat getuigt over uw bijdrage aan het KARIBA REED+

* aanbieding geldig op uw volgende bestelling van gecompenseerde stookolie van minimum 1000L op ProxiFuel.be

Gecompenseerde stookolie bestellen

0 €
0 €/l
ProxiFuel schenkt u de compensatie

Het Kariba project

Samen met ProxiFuel kunt u bijdragen aan het behoud van bossen door het KARIBA REDD+ project te financieren. Dit project maakt deel uit van het programma van de Verenigde Naties om de vermindering van de uitstoot als gevolg van ontbossing en bosdegradatie in ontwikkelingslanden.

Het KARIBA REDD+ project bestrijdt de ontbossing van bijna 785.000 hectare bos in Zimbabwe,
 waar veel kwetsbare diersoorten leven, door acties te financieren die het leven van de lokale gemeenschappen verbeteren en het bos beschermen
(bijenteelt, ecotoerisme, brandpreventie...).


Dankzij het project wordt gedurende 30 jaar 196 miljoen ton CO2-equivalent vermeden.
Dit project voldoet aan de vereisten van de internationale standaarden VCS (Verified Carbon Standard) en CCB (Climate, Community & Biodiversity) Gold Level.

Een koolstofkrediet is een meeteenheid die een ton CO2-equivalent (t CO2-eq) vertegenwoordigt waarvan de uitstoot is vermeden of verminderd door middel van een koolstofcompensatieproject. Eén koolstofkrediet = 1 t CO2-eq.
De verschillende BKG’s onderscheiden zich onder andere door de hoeveelheid energie die ze kunnen absorberen en hun ‘levensduur’ in de atmosfeer. Het ‘CO2-equivalent’ (CO2-eq) is een meeteenheid die door de IPCC (Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering) ontwikkeld werd om de effecten van deze verschillende broeikasgassen op de opwarming van de aarde te vergelijken en de emissie ervan te kunnen cumuleren.
Total Belgium berekent de uitstoot van broeikasgassen (uitgedrukt in ‘ton CO2-equivalent’ - t CO2-eq) afkomstig van uw stookolieverbruik volgens de emissiefactor die gepubliceerd werd door het Franse Agentschap voor Milieu- en Energiebeheer (ADEME): 1 liter stookolie verbruikt komt overeen met 2,68 kg CO2-eq, bron: Base Carbone®.

Hebt u nog vragen?

De FAQ RAADPLEGEN