Vrijwillige CO2-compensatie: verklein uw CO2-voetafdruk

Het klimaat staat centraal in de strategie van TotalEnergies en we hebben de ambitie om de major van de verantwoorde energie te worden door zoveel mogelijk mensen te voorzien van meer betaalbare, beschikbare en propere energie.

Met onze producten en diensten, zoals de energiediagnose en onze stookolie met additieven Total Mazout Ultra, helpen we u zorg te dragen voor uw verwarmingsinstallatie en uw stookolieverbruik te verminderen.

Naast deze bestaande oplossingen bieden wij u vanaf nu ook de mogelijkheid om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) afkomstig van uw stookolieverbruik op vrijwillige basis te compenseren. Dit zal bijdragen tot het verkleinen van uw CO2-voetafdruk.

Wat is CO2-compensatie?

Dagelijks genereren menselijke activiteiten broeikasgasemissies (BKG) die een impact hebben op de klimaatverandering. Acties zoals duurzame mobiliteit, verantwoorde voeding en het sorteren en recycleren van afval stellen iedereen in staat om zijn CO2-voetafdruk te verkleinen.

 

Sommige BKG-emissies kunnen echter niet worden vermeden. Vrijwillige CO2-compensatie maakt het mogelijk om deze emissies volledig of gedeeltelijk te compenseren door projecten te financieren die andere BKG-emissies verminderen, vermijden en/of vasthouden: herbebossing, vervanging van fossiele brandstoffen door hernieuwbare energiebronnen, toegang tot energie voor de armste bevolkingsgroepen, ...

Elke ton BKG die verminderd, vermeden en/of vastgehouden wordt door een compensatieproject - uitgedrukt in ton CO2-equivalent (t CO2-eq) - wordt gecertificeerd door de toekenning van een koolstofkrediet.

Uw CO2-voetafdruk verkleinen met ProxiFuel

Vanaf nu kunt u bijdragen aan het behoud van bossen door het KARIBA REDD+ project te financieren. Dat project neemt deel aan het programma van de Verenigde Naties voor het verminderen van de uitstoot veroorzaakt door ontbossing en bosbeschadiging in ontwikkelingslanden.

 

Het KARIBA REDD+ project bestrijdt de ontbossing van bijna 785.000 hectare bos in Zimbabwe, waar veel kwetsbare diersoorten leven, door acties te financieren die het leven van de lokale gemeenschappen verbeteren en het bos beschermen (bijenteelt, ecotoerisme, brandpreventie...). Dankzij het project wordt gedurende 30 jaar 196 miljoen ton CO2-equivalent vermeden. Dit project voldoet aan de vereisten van de internationale standaarden VCS (Verified Carbon Standard) en CCB (Climate, Community & Biodiversity) Gold Level.

Hoe u kan deelnemen? Dat is zeer simpel!

De volgende keer dat u stookolie bestelt, online, telefonisch of via uw klantenaccount, volstaat het om voor de optie 'CO2-compensatie' te kiezen.

Er wordt dan één cent per aangekochte liter stookolie gefactureerd.

U ontvangt nadien een gepersonaliseerd certificaat als bewijs van uw bijdrage aan het KARIBA REDD+ project.

Een koolstofkrediet is een meeteenheid die een ton CO2-equivalent (t CO2-eq) vertegenwoordigt waarvan de uitstoot is vermeden of verminderd door middel van een koolstofcompensatieproject. Eén koolstofkrediet = 1 t CO2-eq.
De verschillende BKG’s onderscheiden zich onder andere door de hoeveelheid energie die ze kunnen absorberen en hun ‘levensduur’ in de atmosfeer. Het ‘CO2-equivalent’ (CO2-eq) is een meeteenheid die door de IPCC (Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering) ontwikkeld werd om de effecten van deze verschillende broeikasgassen op de opwarming van de aarde te vergelijken en de emissie ervan te kunnen cumuleren.
Total Belgium berekent de uitstoot van broeikasgassen (uitgedrukt in ‘ton CO2-equivalent’ - t CO2-eq) afkomstig van uw stookolieverbruik volgens de emissiefactor die gepubliceerd werd door het Franse Agentschap voor Milieu- en Energiebeheer (ADEME): 1 liter stookolie verbruikt komt overeen met 2,68 kg CO2-eq, bron: Base Carbone®.

Hebt u nog vragen ?

De FAQ raadplegen