PROXIFUEL SCHENKT U DE COMPENSATIE VAN DE UITSTOOT DIE UW BRANDSTOFVERBRUIK MET ZICH MEEBRENGT!

ProxiFuel biedt u de mogelijkheid om de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van uw stookolieverbruik te compenseren door een financiële bijdrage te schenken aan het Kariba-project.

Na uw bestelling ontvangt u een gepersonaliseerd certificaat dat getuigt over uw bijdrage aan het KARIBA REED+

* aanbieding geldig op uw volgende bestelling van gecompenseerde stookolie van minimum 1000L op ProxiFuel.be

Gecompenseerde stookolie bestellen

0 €
0 €/l
ProxiFuel schenkt u de compensatie

Het Kariba project

Samen met ProxiFuel kunt u bijdragen aan het behoud van bossen door het KARIBA REDD+ project te financieren. Dit project maakt deel uit van het programma van de Verenigde Naties om de vermindering van de uitstoot als gevolg van ontbossing en bosdegradatie in ontwikkelingslanden.

Het KARIBA REDD+ project bestrijdt de ontbossing van bijna 785.000 hectare bos in Zimbabwe,
 waar veel kwetsbare diersoorten leven, door acties te financieren die het leven van de lokale gemeenschappen verbeteren en het bos beschermen
(bijenteelt, ecotoerisme, brandpreventie...).


Dankzij het project wordt gedurende 30 jaar 196 miljoen ton CO2-equivalent vermeden.
Dit project voldoet aan de vereisten van de internationale standaarden VCS (Verified Carbon Standard) en CCB (Climate, Community & Biodiversity) Gold Level.

Een koolstofkrediet is een rekeneenheid die staat voor één ton CO2-equivalent (tCO2-eq) waarvan de uitstoot is vermeden, verminderd of opgeslagen dankzij een koolstofcompensatieproject. Eén koolstofkrediet = 1 tCO2-eq.
De verschillende broeikasgassen verschillen onder meer door de hoeveelheid energie die zij kunnen absorberen en hun 'levensduur' in de atmosfeer. Het 'CO2-equivalent' (CO2-eq) is een eenheid die door het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is gecreëerd om de effecten van de verschillende broeikasgassen op de opwarming van de aarde te vergelijken en de emissies ervan bij elkaar te kunnen optellen. Het IPCC is bijvoorbeeld van mening dat een ton methaan (CH4) een aardopwarmingsvermogen heeft dat gemiddeld 28 keer hoger ligt dan een ton CO2 over een periode van 100 jaar. Elke ton methaan wordt in de BKG-emissiebalans dus geteld als 28 ton CO2-equivalent.
TotalEnergies Belgium berekent de uitstoot van broeikasgassen uitgedrukt in ‘ton CO2-equivalent’ - t CO2-eq. Deze berekening wordt gedaan op basis van uw eigen stookolieverbruik alsook op basis van het verbruik verbonden aan het produceren en transporteren van uw stookolie door TotalEnergies. Het Franse Agentschap voor Milieu- en Energiebeheer (ADEME) heeft volgende emissiefactors gepubliceerd: 1 liter stookolie verbruikt = 2,68 kg CO2-eq en 1 liter stookolie geproduceerd en getransporteerd = 0,58 kg CO2-eq. bron: Base Carbone®.

Hebt u nog vragen?

De FAQ RAADPLEGEN