Cookiebeheer

Grondslag

Een cookie is een bestandje dat het mogelijk maakt om informatie over het surfgedrag van uw computer op de website (bv. aantal bezoeken, aantal bekeken pagina’s) vast te leggen en met name toelaat om uw bezoeken aan de site te vergemakkelijken.

U kunt de cookies die op uw computer zijn geïnstalleerd op elk moment verwijderen, de installatie van nieuwe cookies weigeren en een bericht ontvangen voordat een nieuwe cookie wordt geïnstalleerd door uw browser te configureren via de instructies ‘Soorten cookies, cookies en statistieken, en instellingen’ die hieronder worden vermeld.

Let op: als u de installatie van een cookie ongedaan maakt of als u de installatie van een cookie op uw computer weigert, loopt u het risico dat u bepaalde diensten van de website niet kunt gebruiken

Soorten cookies, cookies en statistieken, en instellingen

De cookies die op uw computer geïnstalleerd kunnen worden wanneer u op de site surft, zijn hetzij cookies die uitsluitend bedoeld zijn om de communicatie op elektronische wijze mogelijk te maken of te vergemakkelijken of die strikt noodzakelijk zijn om de door u verlangde diensten te leveren (bv. taalcookies, identificatiecookies), hetzij statistische cookies of andere cookies onder de voorwaarden die hieronder worden beschreven.

Als uw toestemming vereist is voordat cookies geïnstalleerd worden, vragen wij u dit via een banner op de eerste pagina van de website, met dien verstande dat u geacht wordt deze toestemming te hebben gegeven wanneer u doorgaat met surfen op de website.

Welke cookies worden geïnstalleerd ?

Cookies die door de verantwoordelijke voor de verwerking worden aangeboden.

Cookie

Beschrijving

Termijn

Site (has_js)

Bevat informatie over de surfsessie en stelt de gebruiker in staat om op de site te komen.

Wordt na afloop van het surfen verwijderd

Site (cookie_agreed)

Legt de keuze van een gebruiker met betrekking tot cookies vast

13 maanden

Cookies die door derden worden aangeboden

Uitgever van de cookie

Beschrijving

Hoe te weigeren ?

Termijn

Score Card Research Beacon

Stelt “ShareThis” in staat om te zien hoeveel gebruikers verbinding maken met de site

Scorecardresearch

2 jaar

ShareThis

Maakt het mogelijk om content te delen op diverse sociale media

Sharethix Privacy

Klik op de knop Opt-out om geen reclamecookies te ontvangen

__unam (9 maanden)

__stdlxmap (7 dagen)

__stgmap (7 dagen)

__stid (24 uur)

__uset (24 heures)

STPC (24 uur)

METRIXLAB

Maakt het mogelijk om het tevredenheidsformulier van de site te openen en vast te leggen

Neem contact op met  privacy@MetrixLab.com

7 maanden

FASTFONT

Maakt het mogelijk om de prestaties weer te geven

 

Wordt na afloop van het surfen verwijderd

TWITTER

Legt de identificaties vast die het mogelijk maken om content te delen op Twitter 

Ga in uw profiel naar de pagina ‘Beveiliging en privacy’ en vink het hokje naast ‘Uitgelichte content’ uit

18 maanden

FACEBOOK

Legt de identificaties vast die het mogelijk maken om content te delen op Facebook

Datalogix Privacy

Scroll omlaag naar de vermelding ‘Choice’, klik aan het einde van de paragraaf op de link ‘Click here’ en vul uw gegevens in

2 jaar

Statistiekcookies die door AT Internet worden aangeboden

Uitgever van de cookie

Beschrijving

Hoe te weigeren ?

Termijn

AT INTERNET

idrxvr  

tmst tmst

Maakt het mogelijk om te zien hoeveel gebruikers verbinding met de site maken en hoe vaak verbinding wordt gemaakt

Xiti

7 maanden

 

Statistiekcookies maken het mogelijk om het aantal bezoeken, het aantal bekeken pagina’s, de activiteit van de gebruikers op de site en hun terugkeerfrequentie te meten. De gebruikte statistiektool, Xiti,maakt een cookie met een unieke identifier aan, waarvan de bewaartermijn beperkt is tot 13 maanden. Uw IP-adres wordt ook verzameld om vast te stellen vanuit welke plaats u verbinding maakt. Deze informatie wordt na gebruik onmiddellijk geanonimiseerd, zodat u niet als natuurlijke persoon geïdentificeerd kunt worden. De statistische bezoekgegevens worden door de dienstverlener AT Internet verzameld en vervolgens in samengevoegde en anonieme vorm aan de verantwoordelijke voor de verwerking beschikbaar gesteld via een webinterface die alleen voor laatstgenoemde toegankelijk is. De verzamelde gegevens worden niet aan derden overgedragen of voor andere doeleinden gebruikt. U kunt deze cookies op elk moment blokkeren volgens de hiervoor bedoelde opt-out procedure door op de link Xiti te klikken.

Hoe u cookies kunt verwijderen of een waarschuwing kunt ontvangen voordat nieuwe cookies worden geïnstalleerd

Hoe verwijdert u de cookiesbestanden die al op uw computer geïnstalleerd zijn ?

  • Ga op het bureaublad naar ‘Computer’
  • Selecteer in lokale schijf C: de map ‘Windows’
  • Open de map ‘Tijdelijke internetbestanden’
  • Selecteer alle bestanden (Ctrl-A)
  • Kies de optie ‘Verwijderen’

Hoe weigert u alle cookies of ontvangt u een waarschuwing voordat ze worden geïnstalleerd?

  • Surfen met Internet Explorer 5 (Microsoft): kies ‘Extra’, ‘Internet-opties’, ‘Beveiliging’, ‘Aangepast niveau’, ga in het scrollmenu naar ‘Cookies’, onderdeel ‘Cookies toestaan die op uw computer zijn opgeslagen’, kies ‘Vragen’ om gewaarschuwd te worden of ‘Uitschakelen’ om alle cookies te weigeren.

  • Surfen met Internet Explorer 6, 7 of 8 (Microsoft): kies ‘Extra’, ‘Internet-opties’, ‘Privacy’ en dan het niveau dat u wilt toepassen.

  • Surfen met Firefox: klik op ‘Extra’, ‘Opties’ en vink in het tabblad ‘Privacy’ het vakje ‘Cookies van websites accepteren’ uit.

  • Surfen met Google Chrome: klik op het Chrome-menu, selecteer ‘Instellingen’, kies ‘Geavanceerde instellingen weergeven’, klik onder ‘Privacy’ op ‘Instellingen voor inhoud’ en vink ‘Indirecte cookies en sitegegevens blokkeren’ aan.

Uw rechten

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht om uw gegevens op te vragen, zo nodig te verbeteren en te weigeren dat uw gegevens voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Daartoe kunt u zich richten tot:

PROXIFUEL S.A.

Rue du Commerce 113

1040 BRUXELLES