professionnels_diesel.jpg

Excellium Truck Diesel, de dieselbrandstof van superieure kwaliteit

Excellium Truck Diesel, die bestemd is om in bulk te worden verkocht aan professionals, laat toe om het verbruik te verminderen, de exploitatiekosten te verlagen en de uitstoot van vervuilende stoffen van bedrijfsvoertuigen te verlagen.

 

Wegtransport van goederen, transport van reizigers, industrie, … Ongeacht het activiteitsdomein is het onder controle houden van het budget, dat verbonden is aan het gebruik van voertuigen, een element dat van primordiaal belang is voor de professional.

Om te beantwoorden aan de vereisten van nieuwe voertuigen, met name de motorisaties Euro 6, biedt TotalEnergies een volledig nieuw assortiment brandstoffen van superieure kwaliteit aan die speciaal bestemd zijn voor bedrijven. Excellium Truck Diesel, dat de vrucht is van vele jaren van onderzoek, is een exclusieve formule die uniek is op de Europese markt.

Een kwaliteitsbrandstof Excellium die de dieselmotor reinigt

Terwijl de nieuwe motorisaties steeds krachtiger zijn, zijn ze ook gevoeliger voor verontreiniging. Het dag na dag ophopen van afzettingsdeeltjes heeft een impact op de belangrijke onderdelen van de motor en daardoor nemen de prestaties af: hoger verbruik, gestegen uitstoot van verontreinigende stoffen, verlies aan vermogen,…

Excellium Truck Diesel bevat nieuwe detergenten. Deze TotalEnergies-brandstof van de nieuwste generatie beschermt de injectoren van zowel de meest recente als de oudste motoren tegen elk type verontreiniging. Hij kan gebruikt worden in alle bestaande dieselvoertuigen: vrachtwagens, autobussen, autocars, vrachtwagens voor het ophalen van huisvuil, vrachtwagens met een gesloten laadbak, lichte voertuigen, … en is conform met de norm EN 590.

Besparen op brandstof met Excellium Truck Diesel

Een vervuilde motor kan leiden tot een hoger brandstofverbruik. Daarom is het van essentieel belang om de motor proper te houden om de doeltreffendheid ervan te waarborgen. Het toepassen van detergenttechnologieën laat toe om wrijvingen te verminderen en de verbranding te verbeteren.

Excellium Truck Diesel werd geëvalueerd op de testbank om na te gaan hoe het product het hoge brandstofverbruik van zware vrachtwagens kan verminderen. Dankzij deze tests kon worden aangetoond dat het brandstofverbruik van een zware vrachtwagen Euro 5 op een totaal van 17.000 kilometer met 4,4% kon worden verminderd. Excellium Truck Diesel, dat ook in reële omstandigheden werd getest, heeft een vermindering van het verbruik van gemiddeld 1,6% (-7,7 €/m³) voor zware vrachtwagens en van 2,7% (-18 €/m³) voor lichte bestelwagens mogelijk gemaakt.  

Een verlaging van de exploitatiekosten

Door het elimineren van afzettingsdeeltjes, kunnen motoren met Excellium Truck Diesel hun prestaties in stand houden. Dankzij moleculen die wrijvingen tussen de metalen onderdelen verminderen, wordt de slijtage van motoren verminderd en zorgen ze voor een langere levensduur.

De aanwezigheid van water is de hoofdoorzaak van problemen die verbonden zijn aan de brandstof. Met Excellium Truck Diesel wordt het water snel van de diesel gescheiden en vervolgens geëlimineerd. De diesel beschermt de metalen onderdelen tegen roestvorming.

Samengevat laat Excellium Truck Diesel toe om:

  • Het risico op slijtage van gevoelige onderdelen van de motor te verkleinen;
  • Het ongewenste effect van sommige metalen te bestrijden in de voortijdige verslechtering van de brandstof op het ogenblik van de opslag.
  • De benzinefilter te vrijwaren van een voortijdige verontreiniging dankzij een betere filtreerbaarheid van de brandstof.

Excellium Truck Diesel vermindert de impact op het milieu

Door motoren gedurende hun volledige levensduur een betere werking te bieden, draagt Excellium Truck Diesel bij tot een vermindering van de uitstoot van verontreinigende stoffen, zoals stikstofoxide, koolstofmonoxide, koolwaterstoffen of fijn stof. Bovendien leidt de vermindering van het verbruik rechtstreeks tot een verlaging van de uitstoot van CO2, die kan oplopen tot 4,2%.

Uw contactpersoon vinden

Mazout nodig?

Pellets nodig?