Paiement mensuel.png

Maandelijkse betaling voor mazout en pellets

--> 100% gratis, zonder kosten of interesten <-- 

Uw energiefacturen gespreid over 12 maanden. 

De maandelijkse aflossingen zijn gebaseerd op uw jaarlijkse verbruik en de huidige stookolieprijs, en ze worden afgerekend via domiciliëring. Het bedrag van deze maandelijkse bijdrage wordt elk jaar opnieuw berekend op basis van uw werkelijke verbruik en de evolutie van de marktprijzen, en het eventuele verschil wordt verrekend

Belangrijk: de "maandelijkse betaling" is geen krediet, maar een spaarplan.

Onze service van "maandelijkse betaling" is anders dan een "kredietaanvraag". U moet geen interesten betalen, maar u moet wel steeds 50% van het totaalbedrag van uw bestelling betalen of hebben opgespaard om uw volgende levering te ontvangen. Een bestelling moet eveneens minimaal 1000 liter stookolie of het equivalent van een pallet pellets in zakken / 1 ton pellets in bulk bedragen.

 

HOE WERKT DE MAANDELIJKSE BETALING VOOR MAZOUT EN/OF PELLETS?

Stap 1: Bepalen van het maandelijks bedrag

Eerst en vooral leggen we samen de maandelijkse aflossingen vast in functie van uw jaarlijks verbruik en de prijs van mazout. Elk jaar wordt het bedrag van deze maandelijkse aflossingen opnieuw berekend op basis van uw daadwerkelijke verbruik en de evolutie van de marktprijs.

Stap 2: Kies uw betalingsmiddel

De betalingen worden elke maand verricht via bankdomiciliëring.

Klaar voor uw eerste bestelling?  Om in aanmerking te komen voor de maandelijkse betaling, moet deze voor minimaal 1000L stookolie zijn en moet u 50% van het totale bedrag betalen of hebben betaald.
Voor pellets moet u het bedrag van één pallet pellets of 1 ton pellets in bulk betalen bij uw eerste bestelling.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DE MAANDELIJKSE BETALING VOOR MAZOUT EN/OF PELLETS?

  • Spreid de kosten van uw jaarlijks verbruik in maandelijkse schijven
  • Vermijd facturen met grote bedragen die in één keer betaald moeten worden bij een levering van mazout of pellets
  • Beheer uw energiebudget op een overzichtelijke manier
  • Vermijd onnodige kosten of interesten die gepaard gaan met een lening voor uw energieverbruik
  • Combineer deze dienst met om het even welk type levering: op bestelling per telefoon, e-mail of online via de website, maar ook via onze automatische bevoorrading.

Deze dienst is volledig gratis, zonder kosten of interesten!

 

De voordelen van de maandelijkse betaling

Gespreide betalingen

Het beste elke dag

Zonder kosten of rente

Mazout nodig?

Pellets nodig?