cam-sans-roues.png

TotalEnergies HVO100, uw biobrandstof voor dagelijks gebruik

Gebruikt u diesel voor uw wagenpark? En als u nu eens zou kiezen voor TotalEnergies HVO100? Met deze biobrandstof kunt u de uitstoot van COen andere vervuilende stoffen tijdens uw verplaatsingen drastisch terugschroeven.

 

Wist u dat de Europese Unie het gebruik van biobrandstoffen voor transport stimuleert om de energietransitie te ondersteunen? TotalEnergies draagt zijn steentje bij met de ontwikkeling van de biobrandstof HVO.

HVO, een biobrandstof voor vrachtwagens en andere voertuigen

 

De biobrandstof TotalEnergies HVO 100 kan gebruikt worden in plaats van uw gebruikelijke brandstofklassieke diesel. Autobouwers hebben de brandstoffen die beantwoorden aan de norm EN 15940, zoals TotalEnergies HVO100, goedgekeurd voor het merendeel van hun dieselmotoren.

 

TotalEnergies HVO 100 is bijvoorbeeld geschikt voor alle vrachtwagens uit het Euro VI-gamma. U kunt de brandstof dan ook gebruiken voor al uw vrachtwagens maar ook voor uw andere bedrijfs- en lichte voertuigen. Qua rijcomfort is er zo goed als geen verschil met klassieke diesel.

TotalEnergies HVO100, een duurzame en volledig hernieuwbare brandstof

 

HVO is een biologisch afbreekbare brandstof. De eerste generatie van HVO werd geproduceerd op basis van plantaardige grondstoffen. De CO2 die uitgestoten wordt bij de verbranding is reeds vooraf tijdens de groei van deze plantaardige materialen uit de atmosfeer gehaald. De tweede, huidige generatie van HVO wordt hoofdzakelijk geproduceerd op basis van afvalolie, residuen en dierlijke vetten. Ze bieden een alternatieve oplossing voor het gebruik van afval uit de landbouw. Die werkwijze draagt overigens bij aan de globale aanpak van de circulaire economie. TotalEnergies en ProxiFuel engageren zich om steeds een HVO te leveren, die geen directe of indirecte impact veroorzaken op het gebruik van gronden. We zullen dus uitsluitend HVO leveren die geproduceerd werd op basis van afval. 

 

Door zijn chemische samenstelling vermindert TotalEnergies HVO100:

 

  • de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) met minstens 50 %** en tot 90 %*, vergeleken met een klassieke brandstof, en dat voor de volledige cyclus, van bron tot wiel;
  • de uitstoot van deeltjes tijdens de verbranding met gemiddeld 20 %***;
  • de productie van stikstofoxides (NOx) tijdens de verbranding met gemiddeld 29 %***.

* Testen uitgevoerd met TotalEnergies HVO100 in 2018 en 2019 op verschillende voertuigen, in vergelijking met diesel die voldoet aan de Europese norm EN 590.

** Volgens de Europese regelgeving.

*** Naargelang de herkomst van de grondstoffen tijdens de productie, op een cyclus van bron tot wiel.

 

Goed om te weten!

In het kader van de regelgeving op biobrandstoffen hanteert de Europese wetgever zeer strenge criteria op het vlak van duurzaamheid, vooral wat betreft de impact op het milieu van deze brandstoffen. HVO is erkend als duurzame brandstof volgens de richtlijn voor hernieuwbare energie van de Europese Unie (norm EN 15940).

De voordelen van de biobrandstof TotalEnergies HVO100

 

HVO schroeft niet alleen de CO2-uitstoot grondig terug maar biedt ook nog heel wat andere voordelen in vergelijking met klassieke diesel:

 

  • het zorgt voor een stillere verbranding dankzij een hoog cetaangetal;
  • het beperkt de lokale uitstoot van deeltjes uit de motor doordat het geen aromatische bestanddelen bevat;
  • het voldoet aan de strengste nabehandelingssystemen vanwege het bijzonder lage zwavelgehalte;
  • het zorgt voor een goede werking van de motor (koudebestendigheid, smering) dankzij de technische eigenschappen die voldoen aan de norm EN 15940.

De operationele voordelen van de brandstof TotalEnergies HVO100

Hoe kunt u TotalEnergies HVO100 kopen?

 

De filialen van ProxiFuel zorgen ervoor dat TotalEnergies HVO100 in heel België beschikbaar is. Onze leveranciers vullen uw tank volledig met deze biobrandstof of samen met uw klassieke brandstof.

 

Net zoals diesel kan TotalEnergies HVO 100 eenvoudig bewaard worden. Deze brandstof is zeer stabiel in de tijd en heeft een hoge oxidatiestabiliteit.

 

Bent u niet zeker dat u biobrandstof voor uw voertuig kunt gebruiken?

Neem dan even contact op met uw verdeler of kijk het na in de documenten van uw voertuig.

Meer informatie? Ontdek onze brochure 

Vind uw commercieel contact

HVO100 nodig?

Contacteer ons :
Per telefoon : 0800 76 000