professionnels_extra.jpg

Gasolie Diesel (Extra) om aan al uw professionele noden te beantwoorden

ProxiFuel levert aan al zijn professionele klanten Gasolie Diesel van superieure kwaliteit voor het voeden van stationaire voertuigen en motorvoertuigen die niet op de openbare weg rijden.

Vandaag de dag wordt Gasolie Diesel voornamelijk gebruikt als brandstof en laat de Belgische fiscale wetgeving onder voorwaarden toe om deze te gebruiken als brandstof voor:

  • Tractoren en andere land- en bosbouwmachines;
  • Mobiele werfmachines;
  • Stationaire motoren;
  • In mindere mate, verwarmingstoestellen.

Bijgevolg mogen motorvoertuigen die niet op de openbare weg rijden, met name voertuigen voor landbouw-, commerciële of industriële doeleinden, deze Gasolie Diesel, ook Gasoil Non Routier (GNR), gebruiken.

Binnen de land- en bosbouwsector is dit professionele gebruik van Gasolie Diesel mogelijk op voorwaarde dat een toelating wordt gevraagd aan de FOD Financiën en dat een speciale kentekenplaat wordt bekomen. Op deze plaat staan witte karakters en randen op een rode achtergrond en deze beginnen met de letter “G”. Dit betekent dat de land- of bosbouwtractor met volledig fiscaal vrijgestelde stookolie kan rijden (rode diesel).

Uw Gasolie Diesel bestellen met ProxiFuel

Profiteer van de diensten van ProxiFuel voor een veilige en snelle levering van Gasolie Diesel. ProxiFuel dat overal in België aanwezig is dankzij zijn elf regionale afdelingen, beantwoordt aan al uw professionele noden en waarborgt u een zo spoedig mogelijke bevoorrading.

Neem contact op met de dichtstbijzijnde ProxiFuel-leverancier en bestel Gasoil Non Routier tegen de beste prijs.

Gasolie Diesel van hoge kwaliteit

Gasolie Diesel, met of zonder biobrandstof, is voorzien voor een optimale werking met de katalysatoren en de stoffilters. De prestaties van de motor verbeteren dankzij de talrijke troeven:

  • Een beter vermogen van de brandstof tot zelfontbranding dankzij een hoog cetaangehalte: verbetering van het starten bij koude temparturen, properdere verbranding, vermindering van de uitstoot van zwarte rook bij koude temperaturen en bij het optrekken, vermindering van het lawaai van de motoren.
  • Garantie voor een goede smering van de injectiepomp en van de injectoren via een specifiek additief.
  • De vorming van afzettingsdeeltjes op de warmste punten wordt tot een minimum beperkt dankzij het zeer laag asgehalte.
  • Betere milieubescherming dankzij het zeer lage zwavelgehalte (maximaal 0,001%), wat leidt tot een vermindering van de uitstoot van zwaveldioxide (SO2) met 75% in de atmosfeer op het ogenblik van de verbranding.

Uw contactpersoon vinden

Mazout nodig?

Pellets nodig?