professionnels_adblue.jpg

AdBlue® voor een groenere professionele vloot

Alle nieuwe vrachtwagens zijn uitgerust met een SCR-katalysator en gebruiken AdBlue®. Steeds meer auto’s, bestelwagens, landbouwmachines en machines voor weg- en waterbouw zijn eveneens uitgerust met deze technologie die toelaat om de uitstoot van verontreinigende stoffen dagdagelijks te verminderen.

De norm "Euro 6" is sinds 2014 van kracht geworden. Deze heeft tot doel de uitstoot van verontreinigende stoffen van voertuigen te verminderen. Deze Europese norm legt met name op dat elk nieuw dieselvoertuig is uitgerust met een systeem voor het verminderen van de uitstoot van stikstofoxide of NOx.

Om aan deze vereiste te beantwoorden, hebben de meeste constructeurs gekozen voor de SCR-technologie. Met deze technologie (Selective Catalytic Reduction) kunnen de uitlaatgassen worden behandeld voor ze in de atmosfeer worden uitgestoten. In een katalysator worden de stikstofoxiden (NOx) dankzij het gebruik van AdBlue® omgezet in waterdamp en stikstof.

AdBlue®, de ideale aanvulling voor wegdiesel

In de tankstations van TotalEnergies en AS24, waar de vennootschap ProxiFuel deel van uitmaakt, bestaan er reeds tal van pompen met AdBlue® voor zware vrachtwagens. Voor lichte voertuigen evolueert het aantal pompen in functie van de geleidelijke intrede van de SCR-technologie. Opgelet: pompen voor zware vrachtwagens hebben een zeer hoog debiet en bevinden zich op een speciale piste. Ze mogen niet gebruikt worden voor lichte voertuigen.

AdBlue® is in tankstations verkrijgbaar rechtstreeks aan de pomp of onder de vorm van bussen van 5 of 10 liter. Voor een groter gebruikscomfort kunnen professionals een beroep doen op ProxiFuel. Het additief kan geleverd worden in bulk, in vaten, in tanks van 1.000 liter of in bussen van 5 of 10 liter.

Enkele nuttige regels voor een optimaal gebruik van AdBlue®

  • Bewaar AdBlue® afgeschermd van het licht.
  • Boven een temperatuur van 30°C begint AdBlue® af te breken.
  • AdBlue® bevriest vanaf een temperatuur van -11°C. Het automatisch verwarmingssysteem van het voertuig laat toe om het opnieuw vloeibaar te maken binnen de 20 minuten na het herstarten. Gedurende deze periode kan het voertuig normaal rijden.
  • Wanneer AdBlue® wordt opgeslagen buiten de tank van het voertuig, dient u het voorzichtig te ontdooien. Vervolgens kan het normaal gebruikt worden.
  • Hou de uitrusting van AdBlue® netjes, stof- en vuilvrij.
  • De levensduur van AdBlue® bedraagt minimaal 12 maand wanneer het bewaard wordt bij een temperatuur van minder dan 30°C.
  • AdBlue® staat geklasseerd als een niet gevaarlijk product: als u het product op uw kleding of op de huid morst, is het aanbevolen om ze af te spoelen met water.
  • AdBlue® kan een corrosieve werking hebben op sommige metalen: als u het product op metalen morst, kan u deze afspoelen met water.
  • Gebruik geen uitrusting (bussen, jerricans) die voor andere vloeistoffen gebruikt zijn om AdBlue® bij te vullen.

Het niet conform mengen met AdBlue® kan het SCR-systeem zwaar beschadigen en hoge reparatiekosten met zich meebrengen.

Een variabel verbruik van AdBlue® per merk en type voertuig

Het verbruik van AdBlue® is verschillend afhankelijk van het merk en het type voertuig. Het hangt ook af van de gebruiksomstandigheden. Voor vrachtwagens stemt het verbruik gemiddeld overeen met 4 of 5% van het brandstofverbruik. Met andere woorden, er is 4 tot 5 liter additief nodig voor 100 liter diesel. Gewone voertuigen verbruiken dan weer gemiddeld één liter per 1.000 kilometer.

Een ander opmerkelijk verschil is dat wanneer een vrachtwagen zonder AdBlue® valt, zijn vermogen sterk afneemt. Een gewoon voertuig zonder AdBlue® zal daarentegen niet meer kunnen starten.

Uw contactpersoon vinden

Mazout nodig?

Pellets nodig?