total_mazout_ultra_4.jpg (1)

Waarom Mazout Ultra bestellen?

ProxiFuel raadt zijn klanten aan om Mazout Ultra te bestellen, een stookolie met een hoog rendement die zorg draagt voor uw installatie, het milieu en uw portefeuille. TotalEnergies heeft een pakket van additieven ontwikkeld dat gekend staat onder de naam Mazout Ultra. Dit pakket wordt toegevoegd aan de gewone huisbrandolie, waardoor de kwaliteit ervan verbeterd en u kunt genieten van heel extra voordelen!

Mazoutprijs berekenen

Voordelen van de Mazout Ultra

  • Een propere verwarmingsinstallatie
    De Mazout Ultra van TotalEnergies is verrijkt met een pakket van additieven, waaronder antioxidanten en anticorrosieve elementen. Deze bestanddelen zorgen voor minder vuilafzetting, waardoor uw ketel beter zal presteren en zijn levensduur verlengd wordt.
  • Goed voor de portemonnee
    Een properdere ketel leidt niet enkel tot minder onderhoudskosten, maar ook tot een optimale verbranding met een lager energieverbruik als resultaat. Tot slot blijft ook de kwaliteit van uw stookolie langer bewaard, waardoor uw bestelfrequentie afneemt en uw jaarlijks energiebudget onder controle blijft. 

Mazout Ultra kopen is genieten van betere prestaties

Mazout Ultra werd ontwikkeld om optimaal te beantwoorden aan de verwachtingen van de consument. Deze stookolie van hogere kwaliteit groepeert verschillende exclusieve bestanddelen (anticorrosie, antioxidanten, …) die ontwikkeld zijn in de onderzoekscentra van TotalEnergies. Deze additieven verbeteren de eigenschappen van de stookolie.

Wanneer u ervoor opteert om Mazout Ultra te bestellen, bent u er zeker van dat u een hoger rendement gaat genieten. De additieven zorgen ervoor dat de kwaliteit van de verbranding verbetert en zo uw energieverbruik wordt verlaagd.

Ook moet worden aangestipt dat stookolie van betere kwaliteit zich stabieler toont wat temperatuurschommelingen betreft. Zo kan met name de vorming van sedimenten worden vermeden die op termijn de verwarmingsketel kunnen verontreinigen. Het gaat hierbij wel degelijk om de stabiliteit van de Mazout Ultra die verhoogd wordt dankzij de aanwezigheid van een antioxidant.

Enkel ProxiFuel en de "TotalEnergies"-verkooppunten genieten van dit exclusieve product op de Belgische markt!

Mazout Ultra bestellen om uw installatie beter te beschermen

Dankzij zijn anticorrosie-additief zorgt Mazout Ultra voor uw verwarmingstoestellen (tank, verwarmingsketel, voedingscircuits van de verwarming) en behoudt ze deze op een duurzame manier.

Wanneer u Mazout Ultra bestelt, geniet u van een kwalitatief hoogwaardig product. Bovendien wordt de verontreiniging van uw verwarmingsketel verminderd en de vorming van roest vertraagd. Mazout Ultra beschermt u beter tegen pannes en voorkomt dat u onnodige onderhouds- of herstellingskosten moet maken. 

Een levering van Mazout Ultra beschermt het milieu nog meer

Dankzij een bestanddeel dat de verbranding verbetert, brandt Mazout Ultra beter en vermindert ze de uitstoot van CO2, dat verantwoordelijk is voor het broeikaseffect. Met een stookolie van superieure kwaliteit zoals de Mazout Ultra zorgt u nog meer voor het milieu dat u omringt.

Wanneer u bij ProxiFuel kiest voor stookolie met een hoog rendement, bent u er ook zeker van dat u beschikt over het exclusieve additief van TotalEnergies.

Mazout nodig?