tractors-3571452_960_720.jpg

Gasolie-diesel kopen als professional of landbouwer

09 september 2019
Mazout Extra heet voortaan gasolie-diesel. Lees hier wat u moet weten voor u gasolie-diesel inslaat.

In België wordt mazout onderverdeeld in twee hoofdtypes:

 

 

Huisbrandolie heeft een zwavelgehalte van 50 ppm terwijl dat bij gasolie-diesel, net als bij diesel voor onze auto's en vrachtwagens, slechts 10 ppm is.

 

Gasolie-diesel kopen voor niet voor de weg bestemde machines

 

Hoewel de samenstelling verschilt, kunnen beide mazouttypes in bepaalde gevallen gebruikt worden om zich te verwarmen. Je kunt dus gasolie-diesel kopen om je verwarmingsketel te laten werken.

 

Toch wordt gasolie-diesel hoofdzakelijk niet als verwarmingsbrandstof gebruikt maar als motorbrandstof. Sinds 2011, na het invoeren van een Europese norm om luchtverontreiniging door dieselmotoren te verminderen, is gasolie-diesel namelijk verplicht als brandstof voor machines die niet voor de weg bestemd zijn, zoals:

 

  • tractoren, land- of bosbouwmachines;
  • mobiele werfmachines;
  • stationaire motoren;
  • vaartuigen.

 

Opgelet

Het is in geen geval toegelaten gasolie-diesel te kopen als brandstof voor de motor van een auto of ander voertuig. Doet u dat toch, dan riskeert u een zware boete omdat het wordt beschouwd als fiscale fraude: de dieselprijs ligt namelijk een heel stuk hoger dan de prijs van gasolie-diesel. De accijnzen op gasolie-diesel zijn immers lager en het tarief komt in de buurt van dat voor huisbrandolie.

 

 

Total gasolie-diesel, om zorg te dragen voor uw machines die niet voor de weg bestemd zijn

 

Gasolie-diesel kopen die wordt aangeboden door de ProxiFuel-vestigingen maakt het mogelijk de motoren van niet voor de weg bestemde machines beter te laten presteren en blijvend te beschermen.

 

Total gasolie-diesel heeft inderdaad specifieke eigenschappen:

 

  • hij beschermt katalysatoren en roetfilters;
  • hij heeft een betere ontvlambaarheid: koud starten verloopt beter, de verbranding is schoner, de uitstoot van zwarte rook bij koud starten en bij accelereren is kleiner, de motoren maken minder lawaai;
  • hij smeert de injectiepomp en de injectoren goed;
  • hij vermindert de vorming van afzettingen en dus ook vervuiling,
  • hij vermindert de uitstoot van zwaveldioxide (SO2) met 75 %;
  • hij is beter voor het milieu.

 

Gasolie-diesel kopen bij een ProxiFuel-vestiging

 

Als landbouwer of andere professionele gebruiker van niet voor de weg bestemde machines kunt u gasolie-kopen bij een van onze 11 ProxiFuel-vestigingen. Die garanderen u een aantrekkelijke prijs voor gasolie-diesel en een zo snel mogelijke levering.

 

Wist u dat ...

Als u, als landbouwer of bosarbeider bijvoorbeeld, met niet voor de weg bestemde machines de weg op moet, dan mag u gasolie-diesel kopen voor de motoren daarvan, mits u daarvoor de toelating vraagt bij de FOD Financiën. U zult dan een speciale nummerplaat krijgen die begint met de letter "G" en die witte letters en een witte rand op een rode achtergrond heeft; zo'n nummerplaat toont aan dat uw land- of bosbouwtractor op de weg mag met gasolie-diesel.

 

Lees ook:

ProxiFuel voor professionelen

Als professional verwarmen met stookolie