onderhoud.jpg (1)

Uw stookolietank reinigen: een niet te verwaarlozen ingreep

13 juli 2018
Waarom moet u uw stookolietank onderhouden en schoonmaken? En hoe doet u dat? ProxiFuel dient u van antwoord.

De meeste mensen die hun woning verwarmen met stookolie weten hoe belangrijk het is de verwarmingsketel jaarlijks te laten nazien. Minder mensen geven er zich rekenschap van dat ook de stookolietank aandacht verdient.

                                 

Waarom de stookolietank reinigen?

 

De stookolietank reinigen is van essentieel belang voor de goede werking van uw verwarmingsinstallatie. Met de tijd zet de stookolie sedimenten af op de bodem en tegen de wanden van de tank. Naarmate het slib zich opstapelt, kan het bepaalde onderdelen van uw installatie doen dichtslibben, zoals de sproeier van de verwarmingsketel. Het kan ook de kwaliteit van uw stookolie verminderen.

 

Door uw stookolietank te reinigen, worden die sedimenten verwijderd. Dat geldt ook voor het water dat met de tijd op de bodem van de tank gaat stagneren als gevolg van condensvorming. Het onderhoud van de tank is ook een ideaal moment om de dichtheid ervan te checken. Zo vermijdt u eventuele stookolielekken. Door het reservoir te laten onderhouden en reinigen, gaat uw verwarmingsinstallatie weer optimaal werken en kunt u rekenen op het volle rendement ervan.

 

 Hoe verloopt de reiniging van een stookolietank?

 

De reiniging van een stookolietank moet gebeuren door een professional. Dit is geen alledaagse klus. Er is specifieke materieel en speciale kennis voor vereist.

 

De reiniging verloopt in verschillende stappen:

  • De stookolie die zich nog in de tank bevindt, wordt overgepompt en opgeslagen in een vrachtwagen tijdens de duur van de reiniging;
  • De residu’s van stookolie in de tank worden weggezogen;
  • De tank wordt grondig schoongemaakt;
  • De wanden van de tank worden onderzocht op eventuele corrosieproblemen en/of lekkage;
  • Tot slot wordt de stookolie weer in de tank gepompt en wordt het verwijderde slib afgevoerd naar een erkend verwerkingscentrum.

 

Wanneer moet een stookolietank worden gereinigd?

 

De reiniging van de stookolietank gebeurt veel minder frequent dan het onderhoud van de verwarmingsketel.

 

Het is raadzaam uw tank om de 5 jaar te laten nazien. Een volledige reiniging volstaat om de 10 jaar. Maar mocht u intussen merken dat uw verbruik van stookolie ongebruikelijk hoog oploopt of dat uw ketel stilvalt zonder voor de hand liggende reden, denk er dan aan uw tank even te laten nazien. Misschien ligt daar het probleem.