SpaarVerwarming.jpg

Vraag uw mazoutpremie van 300€ aan!

14 december 2022
Als gevolg van de hoge energieprijzen heeft de overheid in maart 2022 beslist om een mazoutpremie van 300 Euro toe te kennen aan alle gezinnen die zich verwarmen met mazout. We leggen je graag uit aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke stappen u moet ondernemen om deze premie te bekomen.

Wie komt er in aanmerking?

De mazoutpremie is bestemd voor alle gezinnen die in de periode van 15 november 2021 tot 31 maart 2023 minimaal 1 levering hebben ontvangen als particuliere mazoutverbruiker. Professionele gebruikers komen niet in aanmerking voor de premie.

De mazoutpremie wordt toegekend aan personen die hun woonplaats (domicilie) hebben op hetzelfde adres als het leveringsadres van de mazoutlevering. Tweede verblijven komen niet in aanmerking voor de premie.

Er wordt één premie van 300 Euro toegekend per gezin / per woonplaats, ongeacht het aantal leveringen op het adres van de gezinswoning.

NB: Als u vóór 19 september 2022 een aanvraag hebt ingediend, wordt uw bedrag automatisch aangepast, zodat u geen verdere stappen hoeft te ondernemen. 

Hoe kunt u de premie aanvragen?

De premie wordt uitbetaald door de overheid, niet door de mazoutleverancier.

U kunt de premie aanvragen via het online platform van de overheid.

De link naar het platform: https://stookoliecheque.economie.fgov.be/nl/login

Houd de volgende documenten bij de hand voor uw aanvraag:

  • Een kopie van uw mazoutfactuur met uw klantnummer (5 of 6 cijfers bovenaan de factuur) en uw factuurnummer (F00……..)
  • Het betalingsbewijs van deze factuur. Het bewijs kunt u bekomen via uw financiële instelling.
  • Uw rijksregisternummer
  • Uw bankrekeningnummer voor de terugbetaling
  • Onze KBO-nummer: BE0407234704 (Proxifuel)

De overheid zal op basis van deze informatie controleren of u in aanmerking komt voor de premie.

Voor al uw vragen omtrent de mazoutpremie raden wij u aan om een kijkje te nemen op de website van Ministerie van Economische Zaken.

NB :Hoewel de in aanmerking komende huishoudens vóór 31 maart 2023 van stookolie moeten zijn voorzien, kan de aanvraag voor de stookoliebon tot 30 april 2023 op het FOD-platform worden ingediend.

Op zoek naar een kopie vinden van uw mazoutfactuur?

Geen zorgen! U kunt uw mazoutfactuur eenvoudig raadplegen en downloaden via uw klantenzone op onze website. Klik op ‘MIJN ACCOUNT’ en meldt u aan met uw e-mailadres! U vindt uw factuur in de rubriek ‘MIJN BESTELLINGEN’. Klik op de factuurnummer van de levering, waarvoor u de premie wenst aan te vragen. U ontvangt de factuur in PDF in uw mailbox.

Heeft u nog account in onze klantenzone? Maak een account aan met uw e-mailadres. Na het invullen van uw emailadres ontvangt u automatisch de activatiecodes per mail om uw klantenzone te activeren.

 

Betaalt u uw mazoutfactuur met maandelijkse betalingen?

De aanvraag van de premie verloopt identiek voor klanten die hun factuur betalen via onze dienst ‘Maandelijkse betaling’. In plaats van een betalingsbewijs toe te voegen aan uw aanvraag, dient u een overzicht van uw rekening toe te voegen aan uw aanvraag. Dit document kunt u eveneens terugvinden in uw klantenzone. Meldt u aan of maak een account aan in de klantenzone en ga naar ‘MIJN BETALINGSTATUS’, klik vervolgens op OVERZICHT REKENING AANVRAGEN’, bepaal de periode van uw rekeningoverzicht en klik op ‘VERZENDEN’. U ontvangt het document in PDF per Email.

 

Wenst u uw aanvraag in te dienen per brief via de post?

Download het document voor uw aanvraag per post – Versie voor particulieren

Download het document voor uw aanvraag per post – Versie voor Verenigde Mede-Eigenaren