snow flake.jpg

Stookolie kopen in de winter

26 december 2018
De winter is in het land. Veel mensen denken er nu pas aan dat hun stookolietank moet worden bijgevuld. Hier volgen enkele tips voor een geslaagde stookolieaankoop in het koude seizoen.

In de winter is het alle hens aan dek bij de stookolieleveranciers. Het is de periode waarin ze het meest worden aangesproken omdat de gezinnen stookolie nodig hebben om zich te verwarmen. Op dit moment van het jaar doet u er dus goed aan uw stookolieaankoop goed op voorhand te plannen en enkele beginselen voor een optimale levering in het achterhoofd te houden.

 

Plan uw volgende stookolieaankoop op voorhand in

 

Vooral in de winter is het raadzaam dat u regelmatig controleert hoeveel stookolie er rest in uw tank om te vermijden dat u plots zonder brandstof valt. Stel u voor dat u zonder verwarming en zonder warm water komt te zitten wanneer de buitentemperaturen een ferme duik nemen!

 

Als er minder dan 300 liter in uw tank rest, is het tijd om uw bestelling te plaatsen. Maar aangezien de leveranciers het tijdens de koude dagen erg druk hebben, kan het gebeuren dat u wat langer moet wachten op uw stookolielevering. Wilt u liever niet in een koud huis vertoeven, denk er dan aan niet tot het allerlaatste moment te wachten om stookolie te bestellen. Door last minute te kopen, loopt u trouwens ook het risico dat u het volle pond moet betalen voor uw stookolie. Wie goed anticipeert, kan bestellen op een moment dat de stookolieprijs op een aantrekkelijker peil staat.

 

Dringend stookolie kopen

 

Bent u er niet in geslaagd tijdig stookolie te bestellen, dan kunnen de verdelers van ProxiFuel u nog altijd depanneren dankzij een dringende levering. Op de website van ProxiFuel kunt u trouwens 24 uur per dag en 7 dagen per week bestellen. Zit u helemaal zonder huisbrandolie, dan kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met uw antenne om de best mogelijke oplossing te vinden met uw leverancier.

 

Denk ook aan antivries wanneer u stookolie bestelt

 

’s Winters mag u ook niet vergeten te vragen om uw stookolie te laten verrijken met een antivriesmiddel, vooral wanneer uw tank of uw installaties aan koude zijn blootgesteld. Zonder zo’n additief kan uw brandstof gaan aanvriezen wanneer de temperaturen onder nul duiken. Uw ketel kan dan geen warm water produceren en uw verwarmingsinstallatie kan beschadigd geraken.

 

Vergemakkelijk de levering van uw stookolie

 

En tot slot nog dit: als u wenst dat uw stookolielevering tijdens de wintermaanden goed verloopt, denk er dan ook aan de toegang tot uw tank en tot uw woning vrij te maken mocht hij ondergesneeuwd zijn. Dat maakt het voor de chauffeur zoveel gemakkelijker om bij u te leveren.