EuroPellets.jpg

Hoe is de pelletprijs de afgelopen jaren geëvolueerd?

03 juni 2024
De energiecrisis heeft een grote invloed gehad op de pelletprijs, die in 2022 sterk steeg om vervolgens in de afgelopen maanden terug te keren naar een veel redelijker niveau.

In België is er geen officiële prijs voor houtpellets, zoals voor stookolie. Dat maakt het moeilijker om veranderingen in de pelletprijs in de loop van de tijd te volgen.

 

We kunnen echter enkele belangrijke trends opmerken die de afgelopen jaren zijn geregistreerd, in een periode waarin steeds meer huishoudens voor een pelletkachel als bijverwarming hebben gekozen.

 

Prijsstabiliteit tot 2021

 

Vóór de energiecrisis van 2022 varieerden de prijzen van houtbrandstoffen zoals houtblokken en pellets slechts lichtjes doorheen het jaar. Vroeger was het vaak iets goedkoper om in de zomer te bestellen dan midden in de winter, ook al waren de prijsverschillen niet al te groot.

 

Volgens Franse statistieken betaalde u in 2014, precies tien jaar geleden, in totaal 277,38 euro voor een ton pellets. Zeven jaar later, in juni 2021, betaalde u voor diezelfde ton in totaal 271 euro. We mogen dus gerust van een lange prijsstabiliteit spreken.

 

Hogere pelletprijzen tijdens de energiecrisis

 

Begin 2022 kreeg de Europese Unie te maken met een ongeziene energiecrisis als gevolg van de militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne en het gebruik van de aardgasbevoorrading als wapen. Dat heeft geleid tot een sterke stijging van de energieprijzen, waardoor alle Europeanen in een moeilijke situatie terecht zijn gekomen.

 

Net als de prijs van gas en olie heeft ook de pelletprijs geleden onder de gebeurtenissen, met een verdubbeling van de prijs tussen december 2021 en december 2022!  In die periode werd een pallet pellets van één ton verhandeld voor meer dan 700 euro.

 

Verschillende factoren verklaren die evolutie, maar de belangrijkste is ongetwijfeld de opmerkelijke stijging van de vraag en een aanbod dat er amper aan kan voldoen. De buitensporige stijging van de prijs van fossiele brandstoffen, veroorzaakt door het conflict in Oekraïne, heeft ervoor gezorgd dat heel wat consumenten voor pellets hebben gekozen, waardoor het aanbod onder druk is komen te staan.

 

Een langzame daling van de pelletprijs

 

Sinds december 2022 gaat de pelletprijs in dalende lijn. Momenteel ligt de prijs rond 356 euro voor een ton losse pellets.

 

Hoewel de pelletprijs de afgelopen jaren om uitzonderlijke redenen is gestegen, is het onwaarschijnlijk dat de prijs weer op het niveau van voor de crisis zal komen, vooral omdat steeds meer huishoudens om praktische en economische redenen voor deze brandstof kiezen.

 

 

Lees ook:

De pelletprijs in België ontleed

Waarom verschilt de prijs voor pellets van streek tot streek?