MaisonPellets.jpg

Hoe kies ik een goede pelletkachel?

11 april 2018
Om voluit te kunnen profiteren van alle voordelen van dit verwarmingssysteem, moet u bij de keuze van uw pelletkachel verschillende criteria voor ogen houden.

De kogel is door de kerk … u hebt besloten een pelletkachel te installeren, maar u bent er nog niet uit welk model het zal worden. Lees dan even onze tips, die u zullen begeleiden naar de keuze van het systeem met pelletverwarming dat het best inspeelt op de noden van uw woning.

 

Kies het juiste vermogen voor uw pelletkachel

 

Het eerste element waarmee u rekening moet houden bij de keuze van uw pelletverwarming, is het vermogen ervan. Dat vermogen wordt uitgedrukt in kilowatt en ligt doorgaans tussen 3 en 20 kW.

 

Om na te gaan voor welk vermogen u moet opteren, is het belangrijk te weten welke oppervlakte uw kachel moet verwarmen. We gaan er van uit dat uw pelletverwarming 0,1 kW moet kunnen produceren om 1 m2 te verwarmen. Bij die berekening moet u ook aandacht hebben voor de isolatie van het gebouw. Aan de hand van onze energiediagnose kunt u beter inschatten welk vermogen u nodig hebt.

 

Als u nattevingerwerk doet bij de keuze van uw kachel, loopt u twee grote risico’s:

 

  • de kachel is onderbemeten, levert dus een te lage temperatuur voor uw woning en zal veel gaan verbruiken;
  • de kachel is overbemeten, en dat gaat gepaard met nutteloze werkingskosten.

 

Opteer voor een pelletkachel met hoog rendement

 

Een ander belangrijk element dat aandacht verdient bij de keuze van uw kachel is het rendement, d.w.z. de verhouding tussen de geproduceerde energie en de verbruikte energie. Hoe groter die verhouding, hoe minder brandstof u nodig hebt om de gewenste temperatuur te produceren. De keuze van een pelletkachel die een goed rendement biedt is dus belangrijk om op de lange termijn te besparen.

 

Intussen zijn er op de markt zeer performante pelletverwarmingssystemen beschikbaar. Het gros van de pelletkachels biedt een rendement tussen 80 en 90%, wat beduidend hoger is dan het rendement van een houtkachel.

 

Om zeker te zijn dat u een kachel kiest die een voldoende hoog prestatieniveau levert, kunt u ook een en ander toetsen aan de Europese norm EN 14785. Eén zaak staat echter buiten kijf: kies vooral pellets van hoge kwaliteit.

 

Een pelletkachel die warmte verspreidt door convectie of via een blaassysteem?

 

Nog een element waarover u moet nadenken wanneer u een pelletverwarming laat installeren: de manier waarop de warmte die uw kachel produceert, wordt verspreid. Er bestaan twee grote categorieën pelletkachels:

 

  • De kachels met een blaassysteem : de ventilator(en) in uw toestel stuurt/sturen de warme lucht in uw kamer, waardoor de temperatuur snel kan stijgen. Nadeel is soms dat de kachel wat lawaai kan maken, maar de meest recente modellen presteren beter op dat vlak.
  • De convectiekachels : ze zijn vaak voorzien van vuurvaste stenen die de warmte opstapelen en ze langzaam afgeven. Convectiekachels gaan minder snel omhoog in temperatuur, maar zijn dan weer volkomen geruisloos.

 

We geven mee dat er ook hydraulische pelletkachels bestaan waarmee men water kan warmen voor de verwarming of voor sanitair gebruik.

 

Kies voor een gemakkelijk regelbare pelletkachel

 

Met de nieuwe pelletkachels kan men de temperatuur, de verwarmingstijden enz. vrij fijn instellen. Controleer bij uw keuze welke de mogelijke instellingen zijn volgens uw persoonlijke behoeften.

 

Aangezien de regeling van de temperatuur gebeurt met een sonde die de temperatuur van het lokaal meet, is het raadzaam te opteren voor een kachel die is voorzien van een buitensonde, die nauwkeuriger werkt dan een in de kachel ingebouwde sonde. Op die manier kunt u uw woning optimaal verwarmen met de bestelde pellets.