thermostat_construction.jpg

Welke subsidies voor energiebesparende maatregelen zijn er in België?

08 november 2021
Alle inwoners van ons land kunnen aanspraak maken op subsidies voor de energierenovatie van hun woning. Maar wat zijn de voorwaarden? En welke werken komen in aanmerking? In dit artikel geven we u een overzicht van de drie gewesten in ons land.

Uw zolder of muren isoleren, buitenschrijnwerk vervangen, een warmtepomp installeren, een nieuw dak plaatsen ... In België kunt u voor al die werken aanspraak maken op subsidies voor energiebesparende maatregelen. Die subsidies hebben een drieledig doel: het comfort en de gezondheid van de bewoners in uw woning verbeteren, de milieu-impact van uw woning beperken en de energie-afhankelijkheid van ons land verminderen.

De in aanmerking komende werkzaamheden, de toekenningsvoorwaarden en het bedrag van de premies verschillen van gewest tot gewest.

Subsidies voor energiebesparende maatregelen in Wallonië

 In Wallonië kunt u financiële steun krijgen voor energiebesparende en renovatiewerkzaamheden aan woningen die meer dan 15 jaar oud zijn. U dient daarvoor eerst een energieaudit te laten uitvoeren. Tijdens die audit wordt er een energiediagnose van uw woning opgesteld. De auditeur bepaalt de volgorde van de werken om uw thermisch comfort te verbeteren, uw energiefactuur te verlagen en uw ecologische voetafdruk te verkleinen.

 Voor zo’n audit kunt u eveneens een premie krijgen tot € 600, naargelang de inkomsten van uw gezin.

Hoe wordt het bedrag van de premie berekend?

 De basispremie wordt verhoogd naargelang de inkomenscategorie van het gezin van de aanvrager.

Inkomenscategorie

Referentie-inkomen (ref.) van het gezin*

Verhoging van de basispremie

R1

Ref. < 23.000 EUR

Basispremie vermenigvuldigd met 6

R2

23.000,01 < Ref. < 32.700 EUR

Basispremie vermenigvuldigd met 4

R3

32.700,01 < Ref. < 43.200 EUR

Basispremie vermenigvuldigd met 3

R4

43.200,01 < Ref. < 97.700 EUR

Basispremie vermenigvuldigd met 2

R5

Ref. > 97.700 EUR

Basispremie vermenigvuldigd met 1

Het bedrag van de premie mag in geen geval hoger zijn dan 70% van de facturen inclusief btw.

Welke werken komen in aanmerking?

Nadat de volgorde van de werken in kaart is gebracht, dient u een beroep te doen op vakmensen voor de uitvoering ervan. De volgende werken komen in aanmerking voor een premie van het Waalse Gewest:

 • vervangen van het dak (basispremie: € 6/m2);
 • versterking van instabiele buitenmuren (basispremie: € 8/m2);
 • verwijderen van huiszwam (basispremie: € 250);
 • isolatie van het dak of de zolder (basispremie: € 0,15/kWh);
 • plaatsen van een biomassaketel (basispremie: € 1.000);
 • plaatsen van een warmtepomp voor sanitair warm water (basispremie: 500 euro);
 • plaatsen van een ventilatiesysteem met enkele flux (basispremie: 500 euro).

 De volledige lijst van de in aanmerking komende werken en de aanvraagformulieren vindt u op de portaalsite van de SPW Logement (Waalse overheidsdienst Huisvesting).

Subsidies voor energiebesparende maatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hoeft u geen audit te laten uitvoeren om de Energiepremies te krijgen. Als antwoord op de gezondheidscrisis heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een extra bonus in het leven geroepen tot 31 december 2021. Die bonus krikt het bedrag van bepaalde premies aardig op.

Hoe wordt het bedrag van de premie berekend?

Alle gezinnen, ongeacht hun inkomensniveau, kunnen Energiepremies aanvragen. Het bedrag van die premies is hoger als u een lager inkomen hebt.

Inkomens-categorie

Inkomensgrens als alleenstaande

Inkomensgrens als samenwonende of als koppel

A

Meer dan € 71.565,60

Meer dan € 86.565,60

B

Tussen € 35.782,80 en € 71.565,60

Tussen € 50.782,80 en € 86.565,60

C

Minder dan € 35.782,80

Minder dan € 50.782,80

Welke werken komen in aanmerking?

De volgende werken komen in aanmerking: de isolatie van daken, vloeren en muren, de plaatsing van een warmtepomp of zonneboiler en de verbuizing van een collectieve schoorsteen. De werkzaamheden die in aanmerking komen voor de bonus zijn:

 • energie-audit (verhoging met 25%);
 • dakisolatie (verhoging met 25%);
 • muur- en/of vloerisolatie (verhoging met 50%);
 • plaatsen van superisolerende beglazing (verhoging met 25%);
 • bonus voor de uitvoering van ten minste drie werken (verhoging met 10% voor de inkomenscategorieën A en B, 20% voor categorie C).

De volledige lijst van in aanmerking komende werken en het bedrag van de premies zijn te vinden op de portaalsite environnement.brussels.

Subsidies voor energiebesparende maatregelen in Vlaanderen

Het Vlaamse Gewest biedt ook een premie voor de financiering van bepaalde renovatiewerkzaamheden om de veiligheid en de gezondheid van de bewoners van een woning te verbeteren. U komt in aanmerking voor de premie als uw woning in het Vlaams Gewest ligt en minstens 30 jaar oud is op het ogenblik van de aanvraag. Zowel eigenaars als huurders kunnen de premie aanvragen.

U mag echter een bepaald inkomensniveau niet overschrijden om van de premie te kunnen profiteren:

 

 

Alleenstaande

Alleenstaande met één persoon ten laste

Koppel

Maximaal inkomen

€ 44.620

€ 63.740 (+ € 3.570 per persoon ten laste)

€ 63.740 (+ € 3.570 per persoon ten laste)

Hoe wordt het bedrag van de premie berekend?

Er zijn twee soorten premies in het Vlaamse Gewest:

 • Premies van 30% (min. 1.250 euro en max. 3.333 euro per categorie) voor eigenaars die hun woning bewonen of verhuren aan een sociaal verhuurkantoor.
 • Premies van 20% (max. 2.500 euro per categorie) voor andere aanvragers.

Houd er rekening mee dat het bedrag voor de uitvoering van de werken minimaal € 2.500 dient te bedragen.

Welke werken komen in aanmerking?

In Vlaanderen kunt u een renovatiepremie gebruiken om vier soorten werken te financieren:

 • ruwbouwwerken;
 • werken aan het dak;
 • buitenschrijnwerk;
 • werken aan technische installaties (centrale verwarming, elektrische installatie, loodgieterij).

Na de werken hebt u twee jaar de tijd om de verschillende facturen (materiaal, werkuren, enz.) naar de Vlaamse overheid te sturen.

De volledige lijst van de in aanmerking komende werken en alle toekenningsvoorwaarden vindt u op de portaalsite 'Wonen' van het Vlaamse Gewest.

Premies van provincies en gemeentes

Naast de gewesten kennen sommige provincies en/of gemeenten financiële steun toe aan eigenaars of huurders die werken uitvoeren om de energieprestaties van hun woning te verbeteren. Aarzel dus niet om de nodige informatie in te winnen.

Ten slotte is het belangrijk om te weten dat u in het hele land, onder bepaalde voorwaarden, een lening op afbetaling tegen 0% kunt afsluiten.