climate.jpg

Compenseer de ecologische voetafdruk van uw stookolieaankoop

02 februari 2021
Bestelt u uw stookolie bij een ProxiFuel-filiaal, dan kunt u de uitgestoten broeikasgassen van uw verbruik compenseren.

De afgelopen jaren hebben de spelers uit de oliesector veel vooruitgang geboekt om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen uit het verbruik van stookolie terug te schroeven. Daarnaast zijn de fabrikanten van verwarmingstoestellen ook erg geëvolueerd om de verbranding van mazout schoner en efficiënter te maken.

 

TOTAL en zijn ProxiFuel-filialen zijn, als mazoutleveranciers, ook dezelfde weg opgegaan. TOTAL biedt u verschillende producten en diensten, zoals de schonere en efficiëntere Total Mazout Ultra maar ook diensten zoals een energiediagnose. Deze producten en diensten zorgen er vooral voor dat u uw verbruik en ecologische voetafdruk kunt verminderen.

 

Wat is de koolstofcompensatie van een mazoutaankoop?

 

ProxiFuel biedt u voortaan ook de mogelijkheid om de koolstofvoetafdruk van uw stookolieaankoop te compenseren. Wat is koolstofcompensatie?

 

Heel wat activiteiten uit ons dagelijks leven, zoals onze verplaatsingen, onze voeding en onze stookoliebestellingen genereren broeikasgasemissies. Sommige emissies kunnen echter niet worden vermeden. Vrijwillige CO2-compensatie maakt het mogelijk om die emissies volledig of gedeeltelijk te compenseren.

 

Dat doet u door financiële steun te geven aan projecten om de koolstofproductie te beperken of vermijden:

  • herbebossing;
  • vervanging van fossiele brandstoffen door hernieuwbare energiebronnen;
  • toegang tot energie voor iedereen;
  • en meer.

 

Uw stookolieaankoop compenseren met ProxiFuel

 

Koopt u uw stookolie bij ProxiFuel, dan kunt u uw steentje bijdragen om de bossen in Zimbabwe te beschermen. U steunt het project KARIBA REDD+ dat integraal deel uitmaakt van het programma van de Verenigde Naties. Dat programma wil zorgen voor de vermindering van CO2-uitstoot door ontbossing en bosdegradatie in ontwikkelingslanden.

 

Concreet strijdt KARIBA REDD+ tegen de ontbossing van 785.000 hectare, het leefgebied van vele kwetsbare diersoorten. Om dat mogelijk te maken financiert het project acties die ervoor zorgen dat de lokale gemeenschappen beter in hun levensonderhoud kunnen voorzien en het bos beschermen (bijenteelt, ecotoerisme, brandpreventie, enz.).

 

Goed om te weten

U kunt de koolstofvoetafdruk van uw stookolieaankoop compenseren door te kiezen voor de optie 'koolstofcompensatie' wanneer u uw bestelling plaatst bij ProxiFuel. Dat kan zowel telefonisch als online.

Voor elke liter stookolie die u koopt, stort u 1 eurocent.

U krijgt een persoonlijk certificaat van uw bijdrage aan KARIBA REDD+.

 

Lees ook:

Uw energetische voetafdruk verminderen, dag na dag

Hoe kunt u zuiniger verwarmen?