climate.jpg

Uw energetische voetafdruk verminderen, dag na dag

07 november 2018
Door uw energetische voetafdruk in te dijken aan de hand van enkele ecologische gebaren, dient u niet alleen de natuur, maar vermindert u ook het budget dat u spendeert aan energie.

Energie – de optelsom van elektriciteit en verwarming – slorpt een belangrijk deel van het gezinsbudget op. Toch kunt u met enkele heel eenvoudige gebaren uw energetische voetafdruk indijken en tegelijk ook uw facturen verminderen voor mazout, pellets, gas of elektriciteit.

 

Uw energetische voetafdruk verminderen door verspilling te vermijden

 

De eerste tip bestaat erin geen onnodige energie te verbruiken. Zo zou u bijvoorbeeld kunnen:

 • lampen doven en de verwarming lager zetten wanneer u afwezig bent;
 • de radiatoren ’s nachts lager zetten of zelfs dichtdraaien;
 • de aanvoer van koude lucht beperken door erkers of vensters van gordijnen te voorzien;
 • uw woning niet overdadig opwarmen;
 • zo veel mogelijk gebruik maken van daglicht en van de natuurlijke warmte van de zon.

 

Andere handelingen om uw energetische voetafdruk en verbruik aan banden te leggen

 

Er zijn nog meer ingrepen die men kan overwegen en waar men doorgaans niet meteen aan denkt:

 • de warmwaterboiler en de toevoerbuizen isoleren om het warmteverlies te beperken en om uw verbruik van stookolie, pellets of gas te verminderen, naargelang van het type ketel waarover u beschikt;
 • uw verwarming met stookolie koppelen aan een verwarming met houtgranulaten, met gas of met zonne-energie of een verwarming met pellets gebruiken als bijverwarming bij uw hoofdinstallatie, zodat u hernieuwbare energiebronnen kunt inzetten en zo uw impact op het milieu kunt verminderen;
 • warmtereflecterende panelen achter uw radiatoren plaatsen op niet-geïsoleerde muren;
 • uw radiatoren regelmatig ontluchten en ontstoffen om het rendement ervan te optimaliseren;
 • uw woning correct verluchten zodat er een gezonde lucht ontstaat in uw woonplekken. Wanneer het buiten koud is, volstaat het de woning tien tot vijftien minuten te verluchten; zo verliest u niet al te veel warmte;
 • de elektrische toestellen opsporen die in waakstand blijven en ze loskoppelen als u ze niet gebruikt: een toestand in waakstand kan tot 80 % verbruiken van wat het verbruikt wanneer het in werking is;
 • toestellen kiezen die weinig verbruiken: aan de hand van de energieklasse die vermeld staat op de nieuwe toestellen, kunt u kiezen voor performantere apparatuur. Een droogkast van klasse B bijvoorbeeld, verbruikt meer dan twee keer zoveel als een performante droogkast (klasse A+ tot A+++);
 • vermijd het gebruik van een droogkast wanneer u kleding in de open lucht, in een goed geventileerde kamer of buiten kunt drogen;
 • ledlampen gebruiken, een niet alleen ecologische, maar ook zuinige oplossing;
 • de wettelijke verplichting naleven om de stookolieketel jaarlijks te laten nazien om de werking ervan te optimaliseren, defecten en inwendige vervuiling te vermijden en om uw ketel langer in goede staat te houden;
 • uw waterboiler indien nodig laten ontkalken.

 

Vele kleintjes maken één groot … en dat geldt ook voor uw energiebudget: u kunt op een jaar tijd een mooi bedrag bijeen sparen.