SpaarVerwarming.jpg

Uw verwarmingsketel onderhouden betekent zoveel als besparen

23 maart 2018
Door uw verwarmingsketel regelmatig te onderhouden, kunt u heus wat besparen op uw energierekening.

In België is het onderhoud van de verwarmingsketel een wettelijke verplichting. Deze maatregelen moet bijdragen de veiligheid van uzelf, maar ook van alle mensen in uw woning. De frequentie van het onderhoud hangt af van de verwarmingsbrandstof die u gebruikt:

  • elk jaar voor vloeibare brandstoffen, zoals mazout en voor vaste brandstoffen zoals hout, pellets of steenkool ;
  • om de drie jaar voor gasvormige brandstoffen, zoals stadsgas, butaan, propaan enz.

 

Door uw ketel te laten onderhouden bent u niet alleen in orde met de wettelijke bepalingen, u kunt er ook geld mee besparen op uw energiefactuur.

 

Op welke manier kunt u geld besparen door uw ketel te laten onderhouden?

 

Bij de verbranding van huisbrandolie en van houtgranulaten ontstaat er een afzetting op verschillende onderdelen van uw ketel. Na verloop van tijd kunnen die afzetting uw toestel aantasten, de goede werking ervan verstoren en zo ook uw verbruik van mazout of pellets in de hoogte jagen.

 

Dankzij de verschillende controles die deel uitmaken van zo’n onderhoud, zorgt u voor een optimale werking en rendement van uw verwarmingsinstallatie. U kunt er ook mee besparen op uw energierekening en die besparingen kunnen van al gauw 10 tot 15 % van uw verbruik vertegenwoordigen. Dat betekent dat u minder mazout moet kopen of minder pellets moet bestellen om u te verwarmen. Goed nieuws dus voor uw portefeuille!

 

Een onderhoud in vier grote stappen

 

Het jaarlijkse onderhoud van de verwarmingsketel is werk voor een gekwalificeerde en erkende professional. De chauffagespecialist gaat als volgt tewerk:

 

  • hij ruimt de leidingen;
  • hij reinigt alle onderdelen van de verwarmingsketel: de warmtegenerator, de brander, de sproeier enz.;
  • hij onderzoekt en controleert de staat van het toestel: dichtheid van de leidingen, veiligheidsinrichting, analyse van de verbrandingsrook, vervanging van de belangrijke onderdelen enz.;
  • hij regelt de ketel om de werking ervan te optimaliseren, helemaal in lijn met uw gewoonten.

 

Dankzij al die stappen zal hij ervoor zorgen dat de ketel weer ideaal werkt en helpt hij u op die manier om te besparen op uw energie-uitgaven.

 

Besparen op energie … maar is veel meer

 

Los van de energiebesparingen die u dagelijks kunt realiseren, heeft zo’n onderhoud nog meer voordelen:

  • het beperkt de risico’s van vergiftiging met koolmonoxide in uw woning;
  • het vermindert de uitvalfrequentie van uw ketel en zorgt er dus voor dat u minder herstellingskosten heeft;
  • het verlengt de levensduur van uw ketel en helpt de investering waarmee de aankoop van uw verwarmingsinstallatie gepaard gaat, op de lange termijn te rentabiliseren;
  • het draagt bij aan een milieuvriendelijkere verwarming.