onderhoud.jpg

Waarom vergt een stookolieketel onderhoud?

01 juni 2018
Het onderhoud van een stookolieketel mag dan gepaard gaan met een bepaalde uitgave, toch zorgt het ervoor dat u dagelijks mooie besparingen doen. Bovendien is het een bij wet opgelegde verplichting.

Het onderhoud van de stookolieketel is in België wettelijk verplicht. Wie in orde wil blijven met de geldende regelgeving, moet jaarlijks zijn toestel laten nazien. Bij brand bijvoorbeeld, is de kans niet irreëel dat de verzekering niet tussenkomt als u niet kunt aantonen dat u uw stookolieketel regelmatig laat nazien.

 

Het onderhoud van de stookolieketel is verplicht

 

Die verplichting is in wezen een veiligheidskwestie. Tijdens het onderhoud van de stookolieketel meet de professional immers de gastemissies, waaronder die van giftige gassen zoals koolstofmonoxide, die door uw installatie worden geproduceerd.

 

Elk jaar opnieuw zorgt CO voor een groot aantal vergiftigingen, die dodelijk kunnen zijn. Door uw toestel te laten onderhouden, draagt u dus bij aan uw eigen veiligheid en aan die van alle bewoners van uw huis.

 

Het onderhoud van stookolieketel is geldbesparend

 

Los van het veiligheidsaspect, kunt u dankzij het onderhoud van de stookolieketel ook geld besparen.

 

Tijdens het nazicht zal de chauffagespecialist uw toestel optimaal gaan afstellen. Hij zal ook de verschillende onderdelen van uw stookolieketel reinigen, zodat er zich minder vuil gaat afzetten op de ketel. Op die manier wordt het rendement van uw toestel aanzienlijk verbeterd en zult u dag na dag minder huisbrandolie gaan gebruiken. En dankzij het onderhoud zal de verbranding ook minder belastend worden voor het milieu.

 

Wanneer uw ketel regelmatig een onderhoudsbeurt krijgt, vermindert u ook het risico op defecten en verlengt u de levensduur ervan. Dat betekent dat u ook op de lange termijn geld bespaart.

 

Doe een beroep op een chauffagespecialist voor het onderhoud van uw stookolieketel

 

Om geldig te zijn, moet het onderhoud van de stookolieketel worden uitgevoerd door een erkende professional. Hij zal u na zijn bezoek een attest bezorgen, dat u daarna minstens twee jaar moet bijhouden.