ThumbsUp.jpg

Vier tips om uw stookolieketel goed te gebruiken

30 maart 2018
Uw stookolieketel goed gebruiken, dat is zorgen voor een betere werkzaamheid, voor een langere levensduur en voor een indijking van het risico op uitval.

Door zorg te dragen voor uw stookolieketel, houdt u al uw kansen gaaf om de werking van uw installatie op de lange termijn te optimaliseren. U leest hier op welke manier.

 

Stel uw stookolieketel correct af

 

Voor een goed gebruik van uw stookolieketel, is het belang de installatie correct af te regelen; dat betekent ook dat de temperatuur van het water dat naar het verwarmingscircuit wordt gestuwd en de druk van de verwarmingsketel correct worden ingesteld.

 

Hoe hoger de gevraagde watertemperatuur is, hoe meer stookolie u zult verbruiken. De druk van zijn kant moet tussen 1 en 1,5 bar liggen. Aarzel niet advies te vragen aan uw chauffagespecialist om de ketel ideaal in te stellen, in lijn met uw noden.

 

 

Bestel hoogkwalitatieve stookolie

 

Als u zorg wilt dragen voor uw verwarmingsketel en de levensduur ervan wilt verlengen, is het raadzaam om van meet af aan stookolie van goede kwaliteit te bestellen. Brandstoffen van mindere kwaliteit kunnen de goede werking van uw installatie verstoren en in bepaalde gevallen zelfs doen vastlopen.

 

Bij ProxiFuel kunt u alvast op beide oren slapen: wij leveren brandstof van premium kwaliteit, zowel voor de gewone huisbrandolie als voor de stookolie met hoog rendement, omdat die kwaliteit gewoon efficiënter is. De Total Mazout Ultra die ProxiFuel verdeelt waarborgt immers een properder verbranding, waardoor u nog minder stookolie gaat verbruiken.

 

Laat uw stookolieketel jaarlijks nazien

 

Het onderhoud van een stookolieketel is veel meer dan een wettelijke verplichting die verband houdt met uw veiligheid. Dankzij dat onderhoud kunt u de energetische en ecologische werking van uw installatie tegelijk verbeteren. Tijdens het verbrandingsproces produceert de stookolie immers residu’s die uw ketel na verloop van tijd kunnen vervuilen en het rendement ervan kunnen aantasten.

 

Door uw ketel regelmatig door een professional te laten onderhouden, draagt u bij aan de goede werking ervan, op de lange termijn.

 

Laat de schoorsteen van uw stookolieketel ruimen

 

Niet alleen uw ketel verdient een regelmatig onderhoud. Dat geldt ook voor uw schoorsteen. Ook dit is een jaarlijkse verplichting in het kader van uw veiligheid. Door de schoorsteen te laten vegen, kunnen de verbrandingsgassen op een correcte manier worden afgevoerd en verlaagt u dus het risico op vergiftiging door koolmonoxide en op brand.

 

Door de schoorsteenpijp te laten ruimen, zorgt u meteen ook voor de goede werking van al uw verwarmingstoestellen, zowel de stookolieketel als de kachels.