femme_thermostat.jpg

Wanneer moet ik mijn stookolieketel uitzetten?

23 april 2018
U bent misschien geneigd om uw stookolieketel uit te zetten om minder energie te verbruiken. Toch is het aantal gevallen waarin dit raadzaam is, vrij beperkt.

Haaks op wat doorgaans wordt gedacht, is het vaak niet slim om uw stookolieketel helemaal uit te schakelen, of u dat nu doet uit besparingsoverwegingen dan wel om de veiligheid.

 

Uw stookolieketel uitschakelen om besparingen te doen?

 

Stookolieketels van de nieuwe generatie verbruiken maar heel weinig brandstof zolang er geen verwarming of sanitair warm water wordt gevraagd. Het zijn alleen de oudere toestellen die mazout verbruiken wanneer u geen warmte vraagt. En vreest u een stookolielek tijdens uw aanwezigheid, maak u maar geen zorgen. Recente verwarmingsketels zijn uitgerust met een veiligheidsmechanisme dat zoiets belet.

 

In die context doet u er beter aan uw ketel goed af te regelen in plaats van hem helemaal te doven wanneer u afwezig bent.

 

Hoe regelt u uw stookolieketel wanneer u afwezig bent?

 

Als u de woning voor enkele dagen verlaat of wanneer u met vakantie gaat, doet u er goed aan om uw stookolieketel niet helemaal uit te schakelen, maar in waakstand te zetten of op minimumvermogen in te stellen.

 

Op die manier behoudt u alle parameters die in uw toestel zijn ingesteld, ook bij een stroomonderbreking. Als u de ketel voor lange tijd uitschakelt, moet u ongetwijfeld een beroep doen een chauffagespecialist wanneer u de installatie weer opstart en ze van nul af aan moet worden geprogrammeerd.

 

In de winter doet u er goed aan om de “vorstvrije” modus in te schakelen, zodat uw leidingen niet beschadigd geraken en om de vorming van vocht in huis te voorkomen.

 

Wie zijn stookolieketel aan laat staan, voorkomt technische en sanitaire problemen

 

Plaats uw stookolieketel in waakmodus of verlaag de temperatuur ervan wanneer u voor langere tijd afwezig bent; op die manier zal de pomp enkele minuten per dag in werking treden, waardoor u het risico vermindert dat de pomp vastloopt. Op die manier beperkt u ook het risico op de vorming van slib en afzettingen in uw verwarmingssysteem, zaken die de kans op corrosie en vervuiling binnenin doen toenemen.

 

Los van al deze technische aspecten, is er nog een reden om uw stookolieketel aan te laten staan, nl. het beperken van sanitaire risico’s. Door de temperatuur van het warm water op minstens 50° C te behouden, vermijdt u inderdaad de vorming van legionella.

 

Uw stookolieketel uitzetten tijdens de levering van brandstof

 

Tot slot nog dit: het enige moment waarop u uw stookolieketel wel moet uitzetten, is net vóór een levering van stookolie. Inderdaad: tijdens het vullen van de tank doet de pas geleverde stookolie partikels opzweven die op de bodem van uw tank liggen. Die deeltjes kunnen uw ketel aantasten. Daarom is het raadzaam uw stookolieketel uit te zetten en twee uur te wachten na de afvulling van uw stookolie alvorens de ketel weer te activeren.