DollarSign.jpg

De factoren die de stookolieprijs beïnvloeden

24 september 2018
De stookolieprijs evolueert dag na dag en wordt daarbij aangestuurd door verschillende factoren. Welke factoren? En welke rol spelen zij in de bepaling van de stookolieprijs?

Verwarmt u zich met stookolie, dat hebt u wellicht al gemerkt dat de prijs van deze verwarmingsbrandstof regelmatig kan schommelen, nu eens omhoog, dan weer omlaag. Maar kent u de factoren die deze evoluties verklaren?

 

De prijs voor stookolie en voor ruwe olie zijn nauw met elkaar verbonden

 

De stookolieprijzen worden in hoofdzaak beïnvloed door de koersen van de ruwe olie, de grondstof op basis waarvan stookolie wordt gemaakt. Het is meer bepaald de prijszetting voor een vat Brent uit de Noordzee die geldt als referentie voor de prijs van stookolie in België en in een groot deel van Europa.

 

De evolutie van de prijzen voor ruwe olie hangt op haar beurt dan weer af van een hele waaier factoren, waaronder:

  • de wereldwijde vraag en aanbod van ruwe olie;
  • de waarde van de Amerikaanse dollar: een dollar die zwak staat tegenover de euro zal de neiging hebben om de prijzen voor ruwe olie, en dus ook voor stookolie, de hoogte injagen en omgekeerd;
  • de exploitatiekosten, naargelang van de ligging van de olie-ontginningen;
  • de wereldwijde geopolitieke toestand en in het bijzonder die van de olieproducerende landen en van de grote olieverbruikende landen, alsook de belangrijke transitzones voor het zwarte goud.

 

Het weer beïnvloedt stookolieprijs

 

Ook de vraag naar stookolie op de Europese markt impacteert de prijzen, ook al weegt dat criterium minder zwaar door dan in het verleden. De prijs voor huisbrandolie is geneigd om te stijgen wanneer het kouder wordt en de gezinnen hun stookolieketel opnieuw moeten laten vullen om zich te verwarmen.

 

De taksen en de vaste marges

 

Buiten alle voormelde elementen, omvat de stookolieprijs ook verschillende taksen, accijnzen en bijdragen die door de Staat worden geheven. De marges van de stookolieverdelers, die nodig zijn voor het vervoer, de levering en de commercialisering van de brandstof, maken ook deel uit van de prijs. Die bedragen worden echter bepaald in absolute waarde per liter. Het gaat dus om een vast tarief, dat de stookolieprijs niet dagelijks omhoog of omlaag doet gaan.

 

Een lastig te voorspellen evolutie van de stookolieprijs

 

U merkt het … er zijn heel wat factoren die de stookolie dag na dag kunnen beïnvloeden. Daarom is het alsmaar lastiger geworden om vandaag te voorspellen hoe die prijzen zullen evolueren.

 

Om uw stookolie te bestellen op het beste moment en voor minder geld, is het ideaal de stookolieprijzen regelmatig op te volgen om te zien welke perioden het meest gunstig zijn om aan te kopen. ProxiFuel heeft daarvoor een specifieke pagina ontwikkeld op haar website, zodat u in een oogopslag de huidige prijs voor stookolie kunt zien.