Onderhoudsman2.JPG

De lente: het ideale moment voor de onderhoudsbeurt van uw verwarmingsketel

24 april 2019
U bent verplicht uw verwarmingsketel jaarlijks te laten onderhouden. Lees hier waarom het interessant is om dit tijdens de lente te doen.

Het onderhoud van de verwarmingsketel is wettelijk verplicht in België, ongeacht de energiebron. Verwarmingsketels die vaste of vloeibare brandstoffen gebruiken, zoals pellets of mazout, moeten verplicht jaarlijks onderhouden worden door een erkend technicus.

 

Tijdens de onderhoudsbeurt van de ketel voert de technicus de volgende acties uit:

  • hij veegt het schoorsteenkanaal;
  • hij maakt de ketel en alle onderdelen ervan schoon: verwarmingslichaam, brander, waakvlam, enz.;
  • hij controleert de lekdichtheid van de brandstofleidingen en veiligheidsinrichtingen, meet het CO2- en O2-gehalte en eventueel het CO-gehalte in de verbrandingsgassen;
  • en tot slot stelt hij de verwarmingsketel af voor een optimale werking.

 

Waarom moet de verwarmingsketel onderhouden worden?

 

Het onderhoud van de ketel is belangrijk vanuit veiligheidsoverwegingen, omdat bijvoorbeeld de afwezigheid van koolmonoxide in de verbrandingsgassen kan gecontroleerd worden.

 

Wist u dit?

CO is een geurloos, kleurloos maar giftig gas dat kan ontstaan wanneer de ruimte waarin de ketel staat, te weinig lucht heeft of wanneer de brander vervuild of slecht afgesteld is. CO is elk jaar verantwoordelijk voor heel wat ongevallen en sterfgevallen. Enkel een regelmatig onderhoud van uw ketel kan een CO-vergiftiging voorkomen.

 

Het onderhoud is ook bedoeld om het rendement van uw ketel te verbeteren: een goed schoongemaakt en correct afgesteld toestel optimaliseert het brandstofverbruik - zowel van mazout als van pellets.

 

Geef uw verwarmingsketel een onderhoudsbeurt in de lente en slaap op uw twee oren.

 

U beslist uiteraard zelf over het geschikte moment voor het onderhoud van uw ketel. Niettemin kan de lente een ideaal moment zijn om dit te doen. In deze tijd van het jaar hebben verwarmingstechnici het immers minder druk dan in de herfst of winter. Ze moeten dan minder vaak dringende herstellingen uitvoeren. Het voordeel is bijgevolg dat u sneller aan de beurt komt. 

 

Als u uw ketel laat onderhouden in het warme seizoen, dan kunt u bovendien volledig vertrouwen op een efficiënt toestel dat in perfecte staat verkeert wanneer de koude terugkeert.

 

Het onderhoud moet steeds door een vakman worden uitgevoerd. Na afloop van het onderhoud levert deze vakman een certificaat af dat bewijst dat de verwarmingsketel goed is onderhouden.

 

Lees ook:

Hoe werkt een pelletketel?

Waarom uw stookolieketel vervangen?