thermostat_construction.jpg

De stookolietank vervangen: waarom en hoe?

16 januari 2019
Uw stookolietank is aan vervanging toe? Lees hier alles wat u moet weten om uw oude tank te laten verwijderen en een nieuwe tank te laten installeren.

 

 

Een stookolietank gaat niet eeuwig mee. De levensduur hangt af van:

  • het materiaal waaruit hij is vervaardigd;
  • het onderhoud dat hij krijgt. Voor alle duidelijkheid: uw tank moet om de vijf jaar worden nagezien en uw stookolietank moet worden gereinigd om de tien jaar;
  • de installatieomstandigheden (ondergronds of bovengronds).

 

Na verloop van tijd kan uw tank dus sporen van corrosie of lekken gaan vertonen. Er kan vocht in uw tank insijpelen, wat de goede kwaliteit van de stookolie kan aantasten. Een tank die niet meer perfect waterdicht is, kan ook brandstof verliezen, wat de bodem ernstig vervuilt. In dat geval moet u de stookolietank laten herstellen, of zelfs laten vervangen als de schade te groot blijkt te zijn.

 

De oude stookolietank laten weghalen

 

Een stookolietank vervangen is werk voor een vakman. Een tank in slechte staat buiten werking stellen is immers een delicate klus. In de verschillende gewesten van België bestaat er heel nauwkeurige regelgeving in verband met de verwijdering van een stookolietank. Die maatregelen zorgen ervoor dat het risico op ontploffing, brand of verlies van stookolie wordt vermeden.

 

  •  In Wallonië moet uw stookolietank worden geledigd, ontgast, gereinigd, verzaagd en verwijderd. Als de tank niet kan worden verwijderd, moet men de eerste drie voormelde stappen volgen en daarna de tank afvullen met een inert materiaal (zand, aarde of beton bijvoorbeeld) om hem onbruikbaar te maken.

 

  • In Vlaanderen gelden dezelfde voorwaarden. Bovendien moet de neutralisatie van uw stookolietank worden gemeld bij de dienst “Operationeel waterbeheer” van de Vlaamse Milieumaatschappij.

 

  • In Brussel tot slot moet u de overheid inlichten die de vergunning heeft uitgereikt. Dat kan Leefmilieu Brussel of uw gemeentebestuur zijn. De residu’s van de reiniging van de tank moeten worden verzameld en afgevoerd door een dienst die is erkend voor de ophaling van gevaarlijk afval. 

 

Een nieuwe stookolietank installeren

 

Zodra al die verrichtingen achter de rug zijn, kan uw vakman een nieuwe stookolietank installeren, helemaal in lijn met de regelgeving die in elk Belgisch gewest geldt voor de opslag van stookolie en met de aanbevelingen van de tankbouwer. Zo is uw tank helemaal klaar om te worden gevuld met nieuwe stookolie!

 

Ontdek hoe u een nieuwe stookolietank kunt kiezen.