Graphe 1.jpg

Een terugblik op de stookolieprijs in 2019

23 december 2019
Hoe evolueerde de stookolieprijs in de loop van dit jaar? Dat vertellen we hieronder in detail.

Op een jaar tijd kan de stookolieprijs sterk schommelen. We blikken terug op de belangrijkste pieken en dalen die het tarief voor huisbrandolie kende en op de redenen die deze schommelingen verklaren.

 

Globaal gezien een stijgende stookolieprijs

 

Over het hele jaar 2019 bekeken ging de stookolieprijs in stijgende lijn. Het jaar startte met een zeer aantrekkelijk tarief, namelijk 0,5703 euro per liter voor elke stookoliebestelling van minstens 2000 liter, meteen het laagste tarief op twaalf maanden tijd. Sindsdien zijn de prijzen enkel gestegen, om het jaar net onder de grens van 70 eurocent per liter af te sluiten.

 

Twee pieken voor de stookolieprijs in april en mei

 

Een eerste prijspiek werd bereikt op 27 april met een tarief van 0,7250 euro per liter. Die dag kostte een stookolielevering van 2000 liter 309,40 euro meer dan op de eerste dag van het jaar 2019.

 

Een tweede piek werd enkele weken later bereikt, op 18 mei, met een stookolieprijs van 0,7366 per liter, hetzij 332,60 euro meer dan de prijs die op 1 januari werd betaald voor een bestelling van dezelfde hoeveelheid. Dit was de hoogste prijs die de stookolie in 2019 heeft gekend.

 

Een nieuwe prijsdaling tijdens de zomer

 

Sindsdien werden aanzienlijke prijsdalingen genoteerd, zodat de stookolieprijs zelfs terugviel op 0,6237 euro per liter begin juni en op 0,6204 euro per liter begin augustus. Met uitzondering van de maand januari waren dit de twee periodes gedurende dit jaar waarin de stookolieprijs het laagst was.

 

Sedertdien ging de stookolieprijs weer de hoogte in, om halfweg september een nieuwe piek te bereiken. Toen topte hij af op 0,7203 euro per liter voor een levering van minstens 2000 liter.

 

Verschillende factoren verklaren deze evolutie van de stookolieprijs

 

Zoals bekend hangt de stookolieprijs hoofdzakelijk af van de petroleumkoers. Verschillende gebeurtenissen die de petroleumprijs deden stijgen of dalen verklaren dus ook de evolutie van de stookolieprijs in 2019.

 

De prijspieken die in de eerst jaarhelft werden bereikt, hadden te maken met een beslissing van de Amerikaanse regering. Zij koos er toen immers voor om de uitzonderingsmaatregelen te schrappen die tot dan werden toegestaan aan acht landen voor de aankoop van Iraanse olie, wat bijdroeg tot een beperking van het petroleumaanbod en liet vrezen voor een onevenwicht tussen de globale vraag en aanbod.

 

Tijdens de zomer werd de stookolieprijs beïnvloed door de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Door de vertraging van de economische groei werd de wereldwijde vraag naar petroleum afgeremd.

 

De prijs die in september werd bereikt, was dan weer afhankelijk van de droneaanvallen tegen de petroleuminstallaties in Saoedi-Arabië. De markt vreesde toen voor een inkrimping van het aanbod, wat de koers van het zwarte goud deed stijgen. Saoedi-Arabië herwon al snel zijn productiecapaciteit, zodat de stijging van de stookolieprijs van korte duur was.

 

Een rustmoment voor de stookolieprijs aan het jaareinde

 

Het einde van 2019 bleek rustiger: de stookolieprijs schommelde de laatste drie maanden regelmatig maar bleef steeds tussen 0,6560 en 0,6950 euro per liter.

 

Lees ook:

Hoe beïnvloedt de beslissing van de OPEC de stookolieprijs?

Evolutie van de stookolieprijs in het 1ste halfjaar