Evolution.jpg

Evolutie van de stookolieprijs in het 1ste halfjaar

03 juli 2019
Hoe is de stookolieprijs geëvolueerd tijdens de eerste zes maanden van 2019? Dat vertellen we u hieronder in detail.

Van maand tot maand, van week tot week, soms zelfs van dag tot dag kan stookolie aanzienlijke prijsschommelingen vertonen. Het tarief voor huisbrandolie hangt rechtstreeks af van de hoogte van de olieprijzen op de internationale markten en is daardoor onderhevig aan tal van invloeden. Laten we bekijken hoe de stookolieprijs is geëvolueerd tijdens de eerste zes maanden van 2019.

 

Laagste stookolieprijs op de eerste dag van het jaar

 

De stookolieprijs heeft het jaar met toeters en bellen ingezet. Op 1 en 2 januari stond hij immers op het laagste niveau van het jaar. Hij bedroeg toen 0,5703 euro/liter voor een stookoliebestelling van ten minste 2.000 liter. De stookolieprijs was sinds september 2017 niet meer zo aantrekkelijk geweest. Een levering van 2.000 liter kostte u toen maximaal 1.140,60 euro.

 

Daarna is de stookolieprijs, met uitzondering van enkele dalingen van weinig betekenis, blijven stijgen tot het einde van februari. Hij bedroeg toen 0,6860 euro per liter, wat betekent dat u voor een aankoop van 2.000 liter 230 euro meer moest ophoesten dan in het begin van het jaar.

 

In de loop van maart is de stookolieprijs relatief stabiel gebleven en wisselden stijgingen en dalingen elkaar af. Het eerste kwartaal van het jaar werd afgesloten met 0,6775 euro/liter, dus iets meer dan een cent minder dan de voorgaande maand.

 

Stookolieprijs piekt in mei

 

In april trad een aanzienlijke stijging van de stookolieprijs op, tot niet minder dan 0,7250 euro/liter. Die stijging ging tijdens de eerste helft van mei nog door. Op 18 mei haalde de stookolieprijs zijn hoogste niveau in de loop van dit jaar, met 0,7366 euro voor een liter. Voor de consument kwam dat voor een stookolielevering van 2.000 liter neer op 332,60 euro meer dan in het begin van het jaar.

 

  

Wist u dat ...

Op basis van de situatie op de oliemarkten legt de FOD Economie elke dag twee officiële stookolieprijzen vast: de ene voor bestellingen van minder dan 2.000 liter, de andere voor grotere leveringen. Dit is dan de maximumprijs die leveranciers mogen hanteren. Die mogen ze in geen geval overschrijden. Wel mogen ze, als ze dat willen, hun klanten een lagere stookolieprijs aanbieden.

 

Daling van de stookolieprijs op het einde van het eerste halfjaar van 2019

 

Vanaf 20 mei, en tot 7 juni, is de stookolieprijs aanzienlijk en vrij snel gedaald tot 0,6243 euro/liter, wat neerkomt op het tarief dat gold tijdens de eerste weken van het jaar.

 

Maar sinds drie weken is de stookolieprijs opnieuw aan het stijgen. Vandaag bedraagt hij 0,6556 euro per liter. Voor een aankoop van 2.000 liter zult u dus maximaal 1.311,20 euro moeten betalen.

 

Lees ook:

Wat beïnvloedt de stookolieprijs?

Hoe kunt u genieten van de beste stookolieprijs in België?