Euro.jpg

Wat beïnvloedt de stookolieprijs?

10 april 2019
De stookolieprijs is afhankelijk van verschillende elementen. Lees hier welke factoren de prijs van huisbrandolie in België beïnvloeden.

Als u stookolie gebruikt, is het u vast ook al opgevallen dat de prijs regelmatig verandert. Zo was het tarief voor huisbrandolie begin februari € 0,65 per liter voor een aankoop van minstens 2000 liter. Vandaag ligt dat op € 0,6961 per liter voor een even grote bestelling.

 

Verschillende factoren bepalen de stookolieprijs

 

Bij het bepalen van de prijs voor stookolie in België spelen verschillende elementen een rol:

  • de prijs ex-raffinaderij, die omvat de prijs van de grondstof (de ruwe petroleum waaruit stookolie wordt gewonnen) en de kosten van de raffinage, het proces om het ruwe product om te zetten in stookolie;
  • de marge die de merken zelf nemen om de distributie- en marketingkosten van de stookolie te dekken;
  • de APETRA-bijdrage en het Sociaal Verwarmingsfonds;
  • de accijnzen en de energiebijdrage;
  • 21% btw.

 

Van al die verschillende factoren is de prijs ex-raffinaderij de belangrijkste: die is goed voor zo'n 45 à 50% van de uiteindelijke stookolieprijs. Het is ook die prijs die regelmatig verandert. De andere elementen hebben een vastgelegde absolute waarde: ze zijn niet afhankelijk van de prijs ex-raffinaderij en hebben dus geen invloed op stijgingen of dalingen van de stookolieprijs.

 

Wist u dit?

De Federale Overheidsdienst Economie legt de stookolieprijs in België vast op basis van al die elementen. De prijs verandert elke werkdag, om zo goed mogelijk in te spelen op de schommelingen op de markt.

 

De stookolieprijs is dus afhankelijk van de petroleumprijs

 

De stookolieprijs is erg veranderlijk omdat die afhankelijk is van de olieprijzen, die zelf afhankelijk zijn van verschillende factoren:

  • het aanbod: de beschikbare voorraden en de mondiale toestand van de olieproductie;
  • de wereldwijde vraag, voornamelijk die van de belangrijkste olie-afnemende landen;
  • de exploitatiekosten van de olievoorraden, vooral afhankelijk van hun ligging;
  • de mogelijke politieke spanningen in de grote olieproducerende landen. De huidige crisissituaties in Venezuela en Libië verhogen de prijs. Aangezien beide landen grote olieproducenten zijn, zorgt de instabiliteit voor onrust op de markt, die vreest voor een vermindering van het aanbod;
  • de dollar / euro wisselkoers: sinds enkele jaren is er een omgekeerde correlatie tussen de sterkte van de dollar en de olieprijs. Wanneer de dollar zwak is, stijgen de olieprijzen en omgekeerd.

 

Het bepalen van de stookolieprijzen is dus een ingewikkeld proces waarbij verschillende factoren elkaar beïnvloeden en waarvan de evolutie moeilijk te voorspellen blijft. Om uw stookolie tegen de beste prijs te kunnen kopen, raden wij aan om de prijsevolutie goed te volgen en op de hoogte te blijven van gebeurtenissen die een opwaartse of neerwaartse impact op de prijzen kunnen hebben.

 

Lees ook:

Hoe wordt de prijs van pellets bepaald?

Hoe kunt u genieten van de beste stookolieprijs in België?