Graphe 1.jpg

Hoe is de pelletprijs de afgelopen jaren geëvolueerd?

14 oktober 2020
De prijs van pellets blijft min of meer stabiel. In dit artikel toont ProxiFuel u hoe de prijs de afgelopen jaren geëvolueerd is.

Pellets worden als een aantrekkelijke verwarmingsbron beschouwd. Dat komt vooral omdat de prijs erg constant blijft in vergelijking met de vele andere energiebronnen. De prijzen van die bronnen kennen vaak een onregelmatig verloop. Houtpellets zijn een lokale en hernieuwbare energiebron waardoor ze minder gevoelig zijn voor prijsschommelingen. Voor fossiele brandstoffen zoals mazout of aardgas gaat dat niet op.

 

Een zeer constante pelletprijs tussen 2015 en 2020

 

Als we de pelletprijs van de afgelopen vijf jaar even onder de loep nemen, stellen we vast dat die prijs zo goed als constant is gebleven.

 

Volgens het Prijzenobservatorium van de vzw APERe werden houtpellets in januari 2015 voor de volgende prijzen verkocht:

 

Vijf jaar later, in januari 2020, betaalde u de volgende bedragen:

  • 5,84 eurocent per kWh;
  • 5,14 eurocent per kWh.

 

Goed om te weten

We gebruiken hier de energieprijs per kilowattuur om de prijsevolutie van pellets en andere energiebronnen doorheen de tijd en met elkaar zo goed mogelijk te vergelijken.

 

De pelletprijs is constanter dan die van andere verwarmingsbronnen

 

Tijdens onze referentieperiode bereikte de pelletprijs in april 2016 een dieptepunt van 4,75 eurocent per kWh voor pellets in bulk en 5,10 eurocent per kWh voor pellets in zakken. De prijs bereikte zijn hoogtepunt met 5,22 eurocent per kWh voor pellets in bulk in januari 2015 en 5,85 eurocent per kilowattuur voor pellets in zakken in september 2020. De prijs is de afgelopen vijf jaar dus wel veranderd, maar eigenlijk stellen die schommelingen niet veel voor.

 

Als we de evolutie van de pelletprijs met die van de stookolieprijs vergelijken, stellen we bijvoorbeeld vast dat die prijs een veel grilliger verloop heeft gekend. Tussen 1 januari 2015 en vandaag schommelde de mazoutprijs tussen 3,42 eurocent per kilowattuur, de prijs in mei 2020, en 7,28 eurocent per kilowattuur, de prijs in oktober 2018.

 

Als we even kijken naar de curve die de pelletprijs de afgelopen vijf jaar gevolgd heeft, stellen we wel vast dat de prijs van pellets in zakken de neiging heeft om te stijgen, terwijl de prijs van pellets in bulk haast onveranderd is gebleven.

 

Een stabiele pelletprijs, een voordeel van formaat

 

De relatief stabiele prijs is een van de grootste voordelen van houtpellets. Als u er dus voor kiest om uw woning met houtpellets te verwarmen, kunt u uw energiebudget beter inschatten en gemakkelijk bepalen wat u bij uw volgende pelletaankoop ongeveer moet uitgeven. Aangename verrassingen zijn bij andere energiebronnen niet uitgesloten maar het risico dat de prijs opmerkelijk kan stijgen, moet u er ook bijnemen.

 

Lees ook:

Waarom is pelletverwarming zo populair?

Pelletverwarming om uw energie-impact te beperken