Question mark.jpg

Hoe kan ik mijn stookolietank buiten gebruik stellen?

08 april 2020
Hebt u besloten om uw stookolietank niet meer te gebruiken? Dan moet u nauwgezet een aantal stappen volgen om aan de wettelijke en milieuvoorschriften te voldoen.

De levensduur van een stookolietank hangt af van verschillende factoren: het gekozen materiaal, de kwaliteit van de installatie, de frequentie van het onderhoud of de plaatsing (bovengronds of ondergronds). Het kan dus zijn dat u op een bepaald moment uw stookolietank moet vervangen. U kunt dan een nieuwe tank laten plaatsen of uw tank buiten gebruik laten stellen als u voor een andere energiebron kiest. Ter bescherming van het milieu raden we u aan om een ongebruikte tank volledig te laten verwijderen. Afhankelijk van de plaatsing van de tank is dat echter niet altijd mogelijk.

 

De stappen om uw stookolietank buiten gebruik te stellen

 

Het lijkt misschien niet zo moeilijk om een stookolietank buiten gebruik te stellen. Toch dient u zorgvuldig te werk te gaan om een lek, een ontploffing of brand te vermijden. Bovendien bent u wettelijk verplicht om een aantal dingen te doen als u uw stookolietank niet meer gebruikt. De voorschriften verschillen van gewest tot gewest:

 

Wallonië

U moet uw stookolietank leegmaken, ontgassen en reinigen om hem wettelijk buiten gebruik te stellen. Als u uw stookolietank niet kunt verwijderen, dient u hem op te vullen met zand, beton of schuim. Schuim krijgt de voorkeur omdat het lichter is en ervoor zorgt dat u de tank later eventueel kunt verwijderen.

 

Vlaanderen

U moet uw stookolietank eveneens leegmaken en reinigen. Kunt u uw stookolietank niet verwijderen? Dan moet u uw tank laten opvullen met zand, beton, schuim of een ander inert materiaal. Doe hiervoor een beroep op een erkend technicus. Hij overhandigt u een attest van buitengebruikstelling van uw stookolietank. Dat attest moet u vervolgens doorsturen naar de dienst 'Operationeel waterbeheer' van de Vlaamse Milieumaatschappij.

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor de werken dient u de bevoegde autoriteit (de gemeente of Brussel Leefmilieu) met een aangetekend schrijven in te lichten over de buitengebruikstelling. Voor een tank met een inhoud van 10 000 liter of minder moet er geen verkennend bodemonderzoek uitgevoerd worden, tenzij er een vermoeden of vaststelling van bodemverontreiniging is. Voor tanks groter dan 10 000 liter wordt altijd een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De stappen om uw stookolietank buiten gebruik te stellen, zijn dezelfde als in Wallonië.

 

Raadpleeg een vakman om uw stookolietank buiten gebruik te stellen

 

Een stookolietank buiten gebruik stellen is een delicate onderneming die met de opperste concentratie uitgevoerd moet worden. Doe een beroep op een betrouwbare vakman om uw stookolietank correct buiten gebruik te stellen. Zo bent u zeker dat de wettelijke vereisten gevolgd worden.

 

Kom te weten waarom het belangrijk is om uw stookolietank regelmatig te reinigen