onderhoud.jpg

Uw stookolietank onderhouden

05 juni 2019
Het onderhoud van uw stookolietank is van wezenlijk belang om de goede werking en het rendement van uw verwarmingsinstallatie te garanderen.

Iedereen die zijn woning met stookolie verwarmt, is verplicht om zijn stookolieketel jaarlijks te laten onderhouden. Maar wist u ook dat het aangeraden, en in sommige gevallen zelfs verplicht, is om uw stookolietank te onderhouden?

 

Het onderhoud van uw stookolietank in stappen

 

Het stookoliereservoir moet door een professional worden onderhouden. Het is immers van cruciaal belang om het juiste materiaal te gebruiken en exact te weten wat er moet gebeuren.

 

Het onderhoud gebeurt in verschillende stappen. De specialist zal de stookolietank eerst schoonmaken en de goede werking ervan controleren. Hiervoor zal hij:

  • het mangat van het reservoir losmaken;
  • de stookolie die eventueel nog in de tank aanwezig is wegpompen en tijdens het onderhoud in een tankwagen opslaan;
  • het bezinksel op de bodem van de tank verwijderen en nadien naar een erkend verwerkingscentrum brengen;
  • de stookolietank reinigen;
  • de stookolietank nauwkeurig inspecteren op mogelijke roestproblemen - die op termijn kunnen leiden tot lekken - en eventueel aanwezige lekken;
  • het mangat terug dichtmaken;
  • de resterende stookolie terug in de tank gieten.

 

Wist u dit?

Bij mogelijke problemen moeten onmiddellijk de noodzakelijke herstellingen worden uitgevoerd of moet u uw stookolietank vervangen om bodemvervuiling te voorkomen.

 

Ben ik verplicht om mijn stookolietank te laten onderhouden?

 

Stookolietanks van minder dan 3000 liter in Brussel en Wallonië en minder dan 5000 liter in Vlaanderen zijn aan geen enkele wettelijke verplichting onderworpen. Het wordt echter wel ten stelligste aangeraden om uw stookolietank regelmatig te laten onderhouden en schoonmaken, bijvoorbeeld om de tien jaar. Voor stookolietanks met een grotere capaciteit, die meestal door bedrijven gebruikt worden, gelden er wel een aantal specifieke periodieke controleverplichtingen. Die verplichtingen variëren naargelang het gewest en het type tank (ondergronds of bovengronds, nieuw of bestaand).

  

Onderhoud uw stookolietank om problemen te vermijden

 

Waarom moet ik mijn stookolietank laten onderhouden? De stookolie in de tank zorgt voor condensatie. Na verloop van tijd treedt er watervorming op in de tank. Dat water kan zich op de bodem van de tank opstapelen. Die afzetting wordt ook wel bezinksel genoemd. Ze kan de goede werking van uw verwarmingsinstallatie verstoren, vooral door obstructies ter hoogte van de sproeier.

 

Door uw stookolietank regelmatig te laten reinigen en onderhouden, vermijdt u bepaalde pannes en problemen, verlengt u de levensduur van uw verwarmingsketel en kunt u uw installatie optimaal gebruiken.

 

Lees ook:

De stookolietank vervangen: waarom en hoe?

De lente: het ideale moment voor de onderhoudsbeurt van uw verwarmingsketel