femme_economie.jpg

Uw energiebudget kennen en beheren

28 oktober 2020
Energie neemt een grote hap uit het gezinsbudget. In dit artikel geven we u enkele tips om uw energiebudget te kennen en het zo goed mogelijk te beheren.

De afgelopen jaren hebben de Belgische gezinnen minder energie verbruikt. Dat komt hoofdzakelijk door een betere energie-efficiëntie van de woningen maar ook door betere huishoudtoestellen die in het dagelijkse leven worden gebruikt.

 

Wat is het energiebudget van de Belgische gezinnen?

 

Het energiebudget blijft een belangrijke uitgave voor elk gezin. Uit een studie die de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) in 2018 uitvoerde, blijkt: "Wanneer de huishoudens hun woning en hun sanitair warm water verwarmen op aardgas en wanneer ze voor het overige (verlichting, huishoudtoestellen enz.) elektriciteit verbruiken, dan bedraagt het aandeel van de jaarlijkse elektriciteits- en aardgasfactuur ongeveer 5 % van de mediane inkomens van de huishoudens die bestaan uit twee personen zonder kinderen ten laste en van de huishoudens die bestaan uit twee personen met twee kinderen ten laste. Het aandeel is groter voor alleenstaanden en voor eenoudergezinnen (een volwassene met twee kinderen ten laste): de elektriciteits- en aardgasfactuur vertegenwoordigt respectievelijk ongeveer 8 en 10 % van hun beschikbare mediane inkomens (na aftrek van de kosten van de woning)."

 

Volgens de FOD Economie gaat 75% van het energieverbruik van de Belgische gezinnen naar verwarming. 12% gaat naar verlichting en elektrische apparaten, nog eens 12% naar waterverwarming en 2% naar koken.

 

Hoe kunt u uw energiebudget kennen?

 

Het is niet altijd eenvoudig om uw energiebudget te volgen. Om het zo goed mogelijk te beheren, is het van cruciaal belang dat u uw energiebudget kent. U kunt dan enkele maatregelen nemen om uw uitgaven beter onder controle te krijgen.

 

Het vraagt wat tijd om uw energiebudget te bepalen maar het is de inspanning zeker en vast waard. Hoe kunt u eraan beginnen?

 

Maak een lijst met alle uitgaven voor energie (verwarming, elektriciteit) die u tijdens een jaar doet. Probeer die uitgaven over twee of drie jaar in kaart te brengen om de eventuele effecten van erg warme of koude periodes uit te vlakken.

 

Hoe kunt u uw energiebudget optimaliseren?

 

Nadat u uw uitgaven in kaart hebt gebracht, kunt u bepalen welke eenvoudig stappen u kunt nemen om uw uitgaven te beperken:

 

  • zet de temperatuur in uw woning een graad lager;
  • laat de temperatuur van het sanitair warm water heel lichtjes zakken;
  • laat uw machines (wasmachine, droogkast, vaatwasser enz.) 's nachts draaien;
  • schakel niet-gebruikte apparaten uit en laat ze niet in waakstand staan;
  • en meer.

 

Op die manier kunt u uw energetische voetafdruk dag na dag verminderen en uw energiefactuur laten zakken, zonder aan comfort in te boeten.

 

Hoe beheert u uw energiebudget?

 

Afhankelijk van het bedrag dat u voor uw energiebudget kunt vrijmaken, bepaalt u een maandelijks maximumbedrag.

 

Hebt u het moeilijk om uw facturen te betalen, dan kunt u aan uw elektriciteitsleverancier vragen om uw facturen maandelijks te betalen. Zo betaalt u elke maand een kleiner bedrag en hoeft u jaarlijks geen groot bedrag in één keer meer op te hoesten. Vergeet ook niet dat de leveranciers van mazout en pellets u een gespreide betaling of een betaling in meerdere keren van uw mazoutaankoop of levering van houtpellets kunnen voorstellen.

 

Tip

Vandaag zijn er verschillende mobiele applicaties om uw energiebudget te beheren. Aarzel niet om ze als leidraad te gebruiken!

 

Lees ook:

Besparen op verwarming met de winter voor de deur

Een lagere energie-impact door stookolie en pellets te combineren