ThumbsUp.jpg

Wanneer uw stookolietank vervangen? En hoe?

29 maart 2021
Een stookolietank gaat niet tot in de eeuwigheid mee. Maar wanneer dient u uw tank te vervangen en hoe moet u precies te werk gaan? We leggen het graag voor u uit!

Zowel ondergrondse als bovengrondse stookolietanks hebben een beperkte levensduur. Verschillende factoren spelen hierbij een rol:

 

  • de plaats van de tank: een ondergrondse tank in vochtige bodem zal minder lang meegaan;
  • het gebruikte materiaal: goed onderhouden stalen tanks kunnen zelfs tot 50 jaar meegaan;
  • de kwaliteit van de plaatsing: een stookolietank moet steeds door een vakman worden geplaatst;
  • de frequentie van het onderhoud: idealiter zou een tank om de 10 jaar moeten worden schoongemaakt. Naargelang van het gewest (Vlaanderen, Brussel, Wallonië) en de capaciteit van uw tank, moet ook om de 3, 5 of 10 jaar een controle worden uitgevoerd

 

Waarom uw mazouttank vervangen?

 

Na verloop van tijd kan uw tank tekenen van corrosie of lekkage vertonen. Licht uw tank onder de grond, dan bestaat het risico dat er water in terechtkomt. De kwaliteit van de stookolie wordt mogelijk aangetast en na verloop van tijd kan uw installatie ernstig beschadigd geraken.

 

Als uw tank niet lekdicht is, kan er bovendien olie uit lekken, met ernstige bodemverontreiniging tot gevolg. De reparatie van uw tank en de aangerichte schade aan het milieu kunnen oplopen tot enkele tienduizenden euro's! Het is daarom van essentieel belang uw tank regelmatig te laten keuren en reinigen.

 

Hoe kunt u uw mazouttank laten vervangen?

 

Heeft uw stookolietank zijn beste tijd gehad en wilt u hem laten vervangen? In dat geval is het van cruciaal belang om een beroep te doen op een vakman om uw bestaande tank te ontmantelen. Het is een delicate operatie die tot heel wat ongemakken (lekkage, brand, zelfs ontploffing) kan leiden als u het zelf zou doen.

 

Vervolgens zijn er, afhankelijk van uw regio, verschillende stappen die u moet volgen om alles tot een goed einde te brengen:

 

Wallonië: Voordat u de stookolietank laat verwijderen moet deze leeggemaakt, ontgast, gereinigd en in stukken worden gesneden. Kan de tank niet verwijderd worden, dan moet hij buiten gebruik worden gesteld. Daartoe moet hij volledig worden schoongemaakt en vervolgens met een inert materiaal (zand, beton, aarde, mos, enz.) worden gevuld.

 

Brussel: U dient uw gemeente in te lichten over uw voornemen om uw tank buiten gebruik te stellen. Als de operatie voltooid is, dient u dat eveneens aan uw gemeente te laten weten. Vergeet niet dat voor tanks met meer dan 10 000 liter altijd een verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd.

 

Vlaanderen: De procedure is dezelfde als in Wallonië, met dit verschil dat de buitengebruikstelling van de tank moet worden gemeld aan de afdeling 'Operationeel waterbeheer' van de Vlaamse Milieumaatschappij.

 

Plaatsen van een nieuwe mazouttank

 

Nadat de oude mazouttank geneutraliseerd of verwijderd is, kunt u overgaan tot de volgende stap: de plaatsing van uw nieuwe mazouttank.

 

Ook nu is het weer belangrijk om een beroep te doen op een vakman om ongevallen te vermijden. Bovendien kent hij de verschillende reglementeringen inzake brandstofopslag per gewest en zorgt hij voor een veilige plaatsing!

 

Lees ook:

Wacht niet tot het laatste moment met uw stookolielevering

Hoe kiest u uw stookolieleverancier?