dollar-exchange-rate-1881265_640.jpg

Welke factoren bepalen de stookolieprijs?

29 januari 2020
De stookolieprijs fluctueert regelmatig onder invloed van verschillende factoren. In dit artikel bekijken we welke factoren de grootste impact hebben.

De stookolieprijs hangt grotendeels af van de aardolieprijs

 

We kunnen het niet over de prijs van stookolie hebben zonder naar de prijs van aardolie te kijken. Omdat stookolie uit aardolie wordt gemaakt, heeft de aardolieprijs uiteraard een belangrijke impact op de evolutie van de stookolieprijzen. In België kijken we daarvoor naar de prijs van een vat Brent-olie uit de Noordzee, de ruwe-oliebenchmark voor Europa. Brent-olie dient dus als basis voor het bepalen van de prijs van het product ex-raffinaderij.

 

De evolutie van de aardolieprijzen zelf is eveneens afhankelijk van verschillende factoren. De belangrijkste zijn:

 

  • Vraag en aanbod: volgens de wet van de markt hebben de prijzen, wanneer de vraag groter is dan het aanbod, de neiging om te stijgen. Omgekeerd gaan de aardolieprijzen, wanneer het aanbod groter is dan de vraag, naar beneden.

 

  • De geopolitieke context in de belangrijkste olie-importerende en olieproducerende landen: spanningen in één of meer landen, zoals momenteel het geval is tussen de Verenigde Staten en Iran, twee grote olieproducenten, drijven de olieprijzen gewoonlijk de hoogte in.

 

  • De waarde van de Amerikaanse dollar: aangezien olie in dollar wordt verhandeld, is de waarde van de Amerikaanse dollar cruciaal voor het bepalen van de stookolieprijs. Wanneer de Amerikaanse dollar bijvoorbeeld zwakker is dan de euro, zal de prijs van stookolie eerder stijgen.

 

De stookolieprijs wordt mee bepaald door vraag en aanbod

 

Naast oliegerelateerde factoren wordt de stookolieprijs ook beïnvloed door de vraag en het aanbod van stookolie in België, en meer algemeen in Europa.

 

Vroeger was stookolie meestal duurder in de herfst en in de winter, wanneer de vraag naar stookolie piekte. Vandaag speelt het seizoen niet meer zo'n grote rol. Consumenten volgen de evolutie van de stookolieprijs nu immers beter op, zodat ze hun tank op het best mogelijke moment kunnen vullen, ongeacht de tijd van het jaar.

 

Goed om weten

De stookolieprijs op uw factuur omvat ook allerlei bijdragen en accijnzen. De Belgische staat legt bovendien de maximale brutodistributiemarge vast. Die moet de distributeurs en leveranciers van stookolie voldoende ruimte geven om de kosten van vervoer, opslag en levering te dekken. Al die elementen worden echter vastgesteld in absolute waarde per liter brandstof. Het bedrag hiervan evolueert dus niet mee met de prijs van het product ex-raffinaderij.

 

Lees ook:

Een terugblik op de stookolieprijs in 2019

Hoe beïnvloedt de beslissing van de OPEC de stookolieprijs?