DollarSign.jpg

1e semester 2020: een verrassende evolutie van de stookolieprijs

22 juni 2020
Hoe is de stookolieprijs tijdens het eerste semester van 2020 in België geëvolueerd? ProxiFuel zoekt het voor u uit.

Niemand had het verloop van de stookolieprijs in België kunnen voorspellen ... De verspreiding van het coronavirus heeft het hele eerste semester van dit jaar in haar greep gehouden. De afgelopen vijf jaar is de stookolieprijs op een dergelijk korte periode nog nooit zo fel gedaald. Een terugblik op de woelige eerste zes maanden van dit jaar.

 

Dalende stookolieprijzen in januari

 

Aan het begin van dit jaar bedroeg de stookolieprijs ongeveer 70 cent per liter voor een bestelling van minstens 2000 liter. Het coronavirus sloeg in die periode al wild om zich heen in China, maar toch bleef de stookolieprijs in België relatief stabiel.

 

Vanaf de tweede week van januari werd de impact van COVID-19 ook in België voelbaar. De maand januari klokte af op een stookolieprijs van 0,6160 euro per liter. In die periode nam de Chinese regering de nodige maatregelen om de verspreiding van het virus in te dijken. Die maatregelen hadden echter een grote invloed op de economische activiteiten van het land, dat de grootste olieverbruiker ter wereld is. Bijgevolg stortte de vraag naar het zwarte goud in en bleven de aardolieprijzen niet achter ...

 

Relatief stabiel in februari, daling in maart, instorting in april

 

De mazoutprijs daalde tijdens de eerste weken van februari niet erg snel maar daar kwam tijdens de laatste dagen van de maand verandering in. Op 24 februari bedroeg de stookolieprijs nog 0,6243 euro per liter, terwijl de prijs vijf dagen later al gezakt was naar 0,5499 euro per liter.

 

Toen in maart in België, net als in talrijke Europese landen, de lockdown werd afgekondigd, zakte de stookolieprijs als een pudding in elkaar. In een maand tijd daalde de stookolieprijs in België met maar liefst 25%, van 0,5499 euro per liter tot 0,4156 euro.

 

Tijdens de maand april zakten de prijzen nog dieper weg in het moeras. Opnieuw daalde de prijs met 25%, van 0,4156 euro per liter op de eerste dag van de maand tot 0,3113 euro op de laatste dag van april. Op 29 april bereikte de stookolieprijs het dieptepunt van het semester, maar ook van de afgelopen vijf jaar, met een prijs van 0,3108 euro per liter. Op die dag kostte een stookolielevering van 2000 liter slechts 621,60 euro.

 

Stookolieprijzen krabbelen recht in mei en juni

 

Sinds begin mei kruipen de stookolieprijzen uit het dal. De lockdownmaatregelen werden in België en vele andere Europese landen versoepeld. De economische activiteiten hervatten en de vraag naar stookolie nam weer toe. Daarnaast kwamen de olieproducerende landen overeen om minder olie op te pompen zodat de koers van het zwarte goud zich kon herstellen. Ondanks enkele dalingen kunnen we stellen dat een opwaartse trend ingezet is. Aan het einde van de maand mei bedroeg de prijs voor een liter stookolie bijna 40 cent. Voor de laatste dagen van de maand juni noteren we een prijs van 45 cent.

 

Lees ook:

Een terugblik op de stookolieprijs in 2019

Wat beïnvloedt de stookolieprijs?