EuroPellets.jpg

Aanpassing van de energierenovatiepremies

13 november 2019
Op 1 juni 2019 werden de energierenovatiepremies in Wallonië aangepast. Maar wat betekent dat precies voor uw pelletverwarming?

In België bestaan er verschillende steunmaatregelen en premies om de energierenovatie van woningen te stimuleren. Met die premies kunt u de kosten van de werken voor het verbeteren van uw woning en wooncomfort drukken en tegelijk uw energieprestaties opkrikken.

 

Tot 31 mei 2019 kende Wallonië zogenaamde "primes à la rénovation énergétique" of energierenovatiepremies toe. Die premies heten sinds 1 juni 2019 "primes habitation" of woningpremies.

 

Zijn er ook woningpremies voor pelletverwarming?

 

De werken die in aanmerking komen voor een woningpremie zijn:

 

  • de installatie van een biomassaketel, bijvoorbeeld een pelletketel;
  • de installatie van een lokale biomassakachel, die bijvoorbeeld werkt op basis van houtkorrels;
  • de installatie van een biomassaketel of -kachel in combinatie met een zonneboiler.

 

Hoeveel bedraagt de woningpremie voor pelletverwarming?

 

Voor elk type werken wordt een basispremiebedrag vastgesteld. Dat bedrag kan echter hoger zijn, afhankelijk van uw inkomen en gezinssamenstelling, maar ook van de mate waarin de werken bijdragen aan een verbetering van de energieprestaties van uw woning. De premie mag echter in geen geval meer bedragen dan 70% van het factuurbedrag voor de uitgevoerde werken.


Hieronder vindt u de bedragen die voor elk type werken worden toegekend:

 

Werken

Basisbedrag

Maximumbedrag

Biomassaketel

1000 euro

6000 euro

Lokale biomassakachel

250 euro

1500 euro

Zonneboiler

750 euro

4500 euro

Biomassaketel of -kachel + zonneboiler

150% van de respectieve basispremies

150% van de respectieve basispremies

 

Goed om weten

Voor de audit zelf kan eveneens een premie worden toegekend (van 110 tot 660 euro).

 

Hoe kan ik een woningpremie voor mijn pelletverwarming krijgen?

 

Wanneer het type gesubsidieerde werken en het bedrag van de toegekende premies wordt gewijzigd, verandert ook de procedure voor het verkrijgen van die premies.

 

  1. Voortaan moet u, voordat u met eender welke werken begint, eerst een audit van uw woning laten uitvoeren. Na zijn bezoek stuurt de auditor u zijn aanbevelingen door in verband met de volgorde waarin de werken binnen de zeven jaar moeten worden uitgevoerd. De auditor stuurt zijn verslag ook door naar de administratie.
  2.  Vervolgens dient u binnen de vier maanden na de registratie van uw auditverslag een premieaanvraag
  3. Als alles in orde is, ontvangt u uw premie voor het uitvoeren van de audit. U kunt op dat moment ook starten met de uitvoering van de werken door een aannemer, in de volgorde die de auditor heeft aangegeven.
  4. Zodra de werken klaar zijn, moet u aan de administratie aantonen dat de werken waarvoor u een premie vraagt, effectief in de door de auditor aanbevolen volgorde werden uitgevoerd. Uw auditor of de administratie vult daarvoor een opvolgingsverslag van de werken in.
  5. Als uw dossier volledig en in orde is, ontvangt u automatisch de premies voor de desbetreffende werken.

 

Lees ook:

Een lagere energie-impact door stookolie en pellets te combineren

Heb ik recht op financiële steun als ik een stookolieketel laat plaatsen?