Frost - anti gel

Koude: bescherm uw mazoutinstallatie

14 december 2018
Wanneer de temperaturen naar beneden tuimelen, kan het nuttig zijn om in bepaalde gevallen uw mazout en uw verwarmingsinstallatie te beschermen tegen de koude. Ontdek hier hoe en waarom.

Mazout is een vloeibare brandstof die, wanneer ze aan negatieve temperaturen wordt blootgesteld, kan bevriezen. Met een bevroren mazout is het uitgesloten dat u het huis kunt verwarmen. Uw verwarmingsketel krijgt dan immers geen brandstof en kan dus niet werken. Erger nog, bevroren mazout kan uw verwarmingsinstallatie heel wat schade toebrengen.

 

Opteer voor antivries of voor mazout met een hoog rendement

 

Om te vermijden dat uw mazout gaat bevriezen, kunt u kiezen tussen enkele oplossingen. Ligt uw mazouttank buiten, dan is het raadzaam hem maximaal te beschermen tegen koude en wind, bijvoorbeeld door middel van een beschutting. Denk er ook aan de leidingen te isoleren die de mazout vanuit uw tank naar de ketel voeren. Wilt u zeker geen vorstproblemen, dan kunt u een antivries laten toevoegen aan uw mazout of opteren voor een huisbrandolie van hogere kwaliteit; die huisbrandolie is verrijkt met additieven die de stabiliteit van de mazout en de weerstand ervan tegen negatieve temperaturen verbeteren.

 

Isoleer de warmwaterleidingen

 

Niet alleen de mazout op zich moet worden beschermd. Het is ook van cruciaal belang uw leidingen te beschutten. Nog voor de grote koude toeslaat, adviseren wij u de buizen die binnen uw woning kunnen bevriezen, correct te isoleren. Doorgaans gaat het om leidingen in ruimten die niet of amper worden verwarmd, zoals de garage, de kelder of de wasplaats. U kunt die buizen hullen in speciale moffen of andere isolatiematerialen naar keuze.

 

Schakel uw mazoutketel in antivriesmodus

 

Als u in de winter gedurende enkele dagen het huis verlaat, denk er dan ook aan uw mazoutketel te beschermen tegen de koude. U kunt de ketel in antivriesmodus plaatsen. Dat betekent dat uw ketel op een laag pitje blijft draaien, waardoor het water dat uw verwarmingscircuit bevloeit op een minimale temperatuur wordt gehouden om de vorming van vorst tijdens uw afwezigheid tegen te gaan.

 

Wat te doen als mijn mazout aanvriest?

 

Hebt u niet tijdig voorzorgsmaatregelen kunnen nemen en is uw mazout spijtig genoeg gaan aanvriezen, dan moet u verse mazout laten toevoegen om de temperatuur van de brandstof in uw tank weer op peil te brengen. Is dat onmogelijk, omdat uw tank te vol is bijvoorbeeld, dan moet u blijk geven van wat geduld tot de buitentemperaturen wat hoger klimmen en de mazout vanzelf gaat ontdooien. Maar hoe dan ook is het raadzaam aan uw chauffagespecialist te vragen enkele controles te doen alvorens de ketel weer aan de praat te krijgen.