Groen energiehuis.jpg

Welke energierenovatiepremies zijn er in België?

10 november 2022
In België verschillen de energierenovatiepremies per gewest. In dit artikel geven we u de verschillen tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Energie besparen kan enkel en alleen als u beschikt over een goed geïsoleerde woning met een optimaal verwarmings- en ventilatiesysteem. Hoewel dat voor nieuwe woningen het geval is, moeten oudere gebouwen vaak gerenoveerd worden om het nodige comfort en een lager energieverbruik te bieden.


Dergelijke renovaties zijn echter niet goedkoop en zijn voor veel gezinnen een investering die ze niet alleen kunnen dragen. Afhankelijk van het gewest heeft de Belgische overheid echter een aantal steunmaatregelen ingevoerd om de gezinnen te helpen bij het uitvoeren van de noodzakelijke werken.

 

Energierenovatiepremies in Wallonië

 

In Wallonië is de renovatiepremie in het leven geroepen voor alle meerderjarige burgers met een zakelijk recht (eigenaar, mede-eigenaar, naakte eigenaar, vruchtgebruiker, enz.) op een gebouw in het Waalse Gewest. Naast dit eerste criterium moet ook aan minstens een van de volgende voorwaarden worden voldaan om voor de premie in aanmerking te komen:

 

 • ten minste vijf jaar in het pand hebben gewoond;
 • de woning minstens vijf jaar hebben gehuurd;
 • het gebouw ten minste negen jaar ter beschikking hebben gesteld aan een sociale huisvestingsmaatschappij of een sociaal verhuurkantoor;
 • de woning gedurende ten minste één jaar kosteloos ter beschikking hebben gesteld aan een familielid (tot en met de 2e graad).

 

Goed om te weten

Om aanspraak te maken op uw renovatiepremie is het voortaan noodzakelijk om in de zeven jaar voorafgaand aan de werkzaamheden een audit te laten uitvoeren door een erkende auditor van het Waalse Gewest. Die regel geldt echter alleen voor werkzaamheden van minder dan 3.000 euro. Voor werkzaamheden onder dat bedrag kunt u een premie krijgen zonder een audit te laten uitvoeren.

 

Een renovatiepremie kan voor vijf grote categorieën van werkzaamheden toegekend worden:

 

 • dak (vervangen van de dakbedekking, het opvang- en afvoersysteem voor regenwater, dak- of zolderisolatie, enz.);
 • muren en vloeren (uitdrogen, verstevigen, vervangen van dragers, verwijderen van huiszwam, isolatie enz.);
 • veiligheid (gas- en elektriciteitsinstallatie);
 • buitenschrijnwerk (vervangen van kozijnen, enz.)
 • verwarmings- en warmwatersysteem.

 

Het bedrag van de premie varieert naargelang de uitgevoerde werken en het inkomensniveau van het gezin. Meer informatie over het precieze bedrag van uw premie vindt u op www.energie.wallonie.be.

 

Energierenovatiepremies in Vlaanderen

 

Sinds 1 oktober 2022 werkt het Vlaams Gewest met een nieuw online loket om uw energierenovatiepremie aan te vragen: Mijn VerbouwPremie. Via die nieuwe tool krijgt u toegang tot één enkele premie die de Fluvius-premies en die van Wonen-Vlaanderen combineert.

 

U kunt aanspraak maken op de Mijn VerbouwPremie als:

 

 • u investeert in een bestaand onroerend goed in het Vlaams Gewest (huis, appartement, woonhuis of niet-woonhuis);
 • het gebouw minstens vijftien jaar oud is (vijf jaar als het een premie voor verwarmings- en warmwaterinstallaties betreft).

 

In het Vlaamse systeem wordt er een onderscheid gemaakt tussen de verschillende werkzaamheden:

 

 • één premie per gebouw, per aanvrager en per periode van vijf jaar voor dakbedekking, buitenmuren, ramen en deuren, vloeren, binnenrenovatie, elektriciteit en loodgieterswerk;
 • één premie per gebouw, per aanvrager en per periode van tien jaar voor warmtepompen en zonneboilers.

 

Afhankelijk van uw statuut (eigenaar, huurder, enz.) kunt u een premie aanvragen voor verschillende werkzaamheden.

 

Eigenaar-bewoners kunnen financiële steun aanvragen om de energie-efficiëntie en de kwaliteit van de woning te verbeteren (isolatie, verwarmingssysteem, loodgieterswerk, enz.). Eigenaars die woningen verhuren of erin investeren kunnen alleen aanspraak maken op premies voor energie-efficiëntie. Ten slotte hebben huurders via een sociale huisvestingsmaatschappij toegang tot premies voor isolatie, renovatie van daken, buitenmuren en vloeren, en voor het plaatsen van ramen of een verwarmingssysteem op hernieuwbare energie.

 

Net als in Wallonië hangt het bedrag van de toegekende premie af van het inkomensniveau van het gezin. Het kan tot 50% van de facturen dekken voor de laagste inkomens. Meer informatie vindt u op https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie.

 

Energierenovatiepremies in Brussel

 

Sinds 1 januari 2022 is in het Brussels Gewest een nieuw systeem van energierenovatiepremies ingevoerd: de Renolution-premies. In die nieuwe premies worden de energiepremies, de premies voor woningrenovatie en de premies voor gevelverfraaiing samengevoegd.

 

Er zijn 45 premies beschikbaar voor zowel renovatiewerken als energiebesparende werkzaamheden, en voor een hele reeks gebouwen (woningen, scholen, winkels, enz.). De premies dienen aangevraagd te worden binnen twaalf maanden na afloop van de werkzaamheden en kunnen worden aangevraagd door verschillende personen ( eigenaars, huurders, syndici, verhuurders, enz.).

 

Het bedrag van de toegekende premies van het Brussels Gewest hangt af van verschillende criteria:

 

 • inkomen;
 • de samenstelling van het gezin;
 • aanvragende organisaties.

 

Meer informatie vindt u op https://renolution.brussels

 

 

Lees ook:

Energierenovatiepremies: ook voor pelletverwarming?

Aanpassing van de energierenovatiepremies