thermostat_construction.jpg

Energierenovatiepremies: ook voor pelletverwarming?

18 november 2020
Elk gewest hanteert zijn eigen energierenovatiepremies. Hebt u er recht op als u een pelletketel of -kachel laat plaatsen? We leggen het voor u uit.

Pelletverwarming wordt steeds populairder in België. Steeds meer gezinnen kiezen voor deze energiebron om hun volledige woning te verwarmen of om als bijverwarming te gebruiken. Er bestaan energierenovatiepremies om de plaatsing te financieren en de kosten van de werken te beperken.

 

Energierenovatiepremies in Wallonië

Tot 31 mei 2019 werden de premies om een pelletketel of -kachel te financieren 'energierenovatiepremies' genoemd. Vandaag heten die premies 'woningpremies'.

 

U kunt aanspraak maken op die premies bij:

  • de plaatsing van een biomassaketel met automatische of manuele vulling, zoals een pelletketel;
  • de plaatsing van een biomassakachel, zoals een pelletkachel.

 

De werken kunt u laten uitvoeren met een energierenovatiepremie. Voor die premie wordt er een basisbedrag bepaald. Dat bedrag kan echter hoger liggen naargelang:

  • uw inkomsten;
  • de samenstelling van uw gezin;
  • de bijdrage van de uitgevoerde werken aan de verbetering van de energieprestatie van uw woning.

 

Werken

Basisbedrag

Maximumbedrag

Biomassaketel

€ 1000

€ 6000

Lokale biomassakachel

€ 250

€ 1500

 

De premie bedraagt maximaal 70% van het totaalbedrag van de facturen voor de uitvoering van de werken.

 

Goed om te weten

Voor de werken dient u een audit van uw woning te laten uitvoeren. 

 

Energierenovatiepremies in Vlaanderen

 

In Vlaanderen hebt u eveneens recht op een energierenovatiepremie voor de plaatsing van een pelletinstallatie. Het moet dan wel gaan om de centrale verwarming van uw woning.

 

In functie van uw inkomsten varieert de premie tussen 20 en 30% van het bedrag dat u voor de uitvoering van de werken geïnvesteerd hebt. Het geïnvesteerde bedrag moet minimaal € 2500 zijn en mag niet meer dan € 7500 bedragen.

 

Om aanspraak te maken op de premie dient uw woning zich in het Vlaamse Gewest te bevinden en minimaal 30 jaar oud te zijn.

 

Geen energierenovatiepremie voor pellets in Brussel

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent geen energierenovatiepremie toe voor het plaatsen van een pelletinstallatie, of het nu een pelletkachel of een pelletketel betreft.

 

Vergeet toch niet om even bij uw gemeentebestuur na te vragen of uw gemeente geen subsidies voor de werken toekent.

 

Lees ook:

De voordelen van een verwarming met pellets

Is pelletverwarming duur?