Gespreide betaling voor mazout en pellets

Gespreide betaling voor mazout en pellets

Gratis: onderschrijf een contract voor gespreide betaling en geniet van een betalingssysteem in maandelijkse aflossingen, zonder kosten of interesten!

Hoe werkt de gespreide betaling voor mazout en/of pellets?

Op het moment van ondertekening van het contract leggen we samen de maandelijkse aflossingen vast in functie van uw jaarlijks verbruik en de prijs van mazout. Elk jaar wordt het bedrag van deze maandelijkse aflossingen herberekend in functie van het daadwerkelijke verbruik en van de evolutie van de marktprijs.

Alle betalingen worden elke maand verricht via bankdomiciliëring of een doorlopende opdracht.

Wat zijn de voordelen van de gespreide betaling voor mazout en/of pellets?

De service inzake gespreide betaling voor mazout/pellets, zoals die door ProxiFuel wordt aangeboden, laat u toe om de kosten van uw jaarlijks verbruik te spreiden over maandelijkse schijven. U hoeft niet langer in één keer een groot bedrag op te hoesten op het moment van de levering. Op deze manier kan u uw energiebudget beter onder controle houden.

Deze volledig gratis oplossing voorkomt dat u een lening moet afsluiten en onnodige kosten of interesten moet terugbetalen. De flexibele gespreide betaling kan worden gecombineerd met om het even welk type levering: op bestelling door u via telefoon, mail of onze online site maar ook via automatische bevoorrading.

*Bij de activering van het systeem, beveelt het koninklijk besluit aan om 75% te betalen van het bedrag voor de eerste bestelling van minimaal 1.000 liter. 

Onze brochure downloadenDe voordelen van de gespreide betalingen

Gespreide betalingen

Het beste elke dag

Zonder kosten of rente

Pellets nodig?

Mazout nodig?