thermostat_economie.jpg

Hoe wordt de officiële mazoutprijs bepaald?

24 januari 2022
In België wordt de officiële mazoutprijs elke werkdag vastgelegd door de FOD Economie. Die maximumprijs waartegen een leverancier zijn brandstof kan verkopen, biedt de consument een zekere prijsstabiliteit.

Mazout is een product met een zeer wispelturige prijs. In 2021 varieerde de prijs per liter voor een mazoutbestelling op Proxifuel van 0,4872 euro tot 0,795 euro. Om een tank van 2.000 liter te vullen, diende u tussen 974,4 euro en 1.590 euro te betalen.

 

Hoe valt dat verschil te verklaren? De schommelingen hangen van vele factoren af:

 

  • de aardolieprijs;
  • de vraag en het aanbod;
  • de geopolitieke context in olie-exporterende landen;
  • de wisselkoers tussen de euro en de dollar;
  • en meer.

 

Al die parameters hebben een directe invloed op de prijs die de Belgische gezinnen voor hun mazout dienen te betalen. Ondanks al die factoren is er echter een officiële mazoutprijs waarmee leveranciers rekening moeten houden.

 

Wie bepaalt de officiële mazoutprijs?

 

Via de FOD Economie bepaalt de Belgische overheid elke werkdag de officiële prijs van huisbrandolie en alle andere producten op basis van aardolie (benzine, diesel, enz.). De officiële mazoutprijs is dus identiek in Wallonië, Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Die regel dateert uit 1974. In dat jaar maakte België, net als de rest van de wereld, een grote oliecrisis door. De regering voerde het systeem in om gezinnen te beschermen tegen buitensporige schommelingen van de olieprijs en om te voorkomen dat leveranciers hun brandstof met verlies moesten verkopen.

 

Voordien moest elke prijswijziging bij de autoriteiten worden aangevraagd. Die lange en omslachtige procedure was niet langer toereikend om in te spelen op de schommelende olieprijzen.

 

Waarom een officiële mazoutprijs vastleggen?

 

Er zijn veel factoren die de olieprijs beïnvloeden. Het is overigens niet ongewoon dat de olieprijs in een paar dagen explodeert. Door te werken met een officiële stookolieprijs die de leveranciers niet mogen overschrijden, zorgen de autoriteiten voor een zekere prijsstabiliteit voor de consument.

 

Bovendien zorgt het voor enige transparantie met betrekking tot de zeer wisselvallige prijs van dit product.

 

De officiële mazoutprijs laat ruimte voor concurrentie

 

De officiële mazoutprijs is dus de maximumprijs waaraan Belgische leveranciers hun mazout kunnen verkopen. De leveranciers hebben wel de mogelijkheid om te werken met een prijs die lager is dan de officiële prijs van de FOD Economie.

 

Door een officiële mazoutprijs vast te leggen, laat de FOD Economie nog steeds vrije concurrentie toe op de Belgische mazoutmarkt. Bovendien wordt de burger beschermd tegen aanzienlijke en onvoorspelbare schommelingen van de olieprijs.

 

Lees ook:

Stookolie bestellen: let op prijs én kwaliteit

Hoe verloopt een stookolielevering aan huis?