Euro bills.jpg

Stookolie kopen dankzij verwarmingstoelage

02 oktober 2019
Dankzij het Sociaal Verwarmingsfonds kunnen gezinnen die het financieel moeilijk hebben een toelage genieten om hun stookolie te kopen.

Verwarmingskosten zijn een aanzienlijke hap uit het gezinsbudget. Nu een stookolielevering van 2.000 liter bijna 1.400 euro kost, is het vullen van de stookolietank absoluut geen lachertje voor mensen met de laagste inkomens. Om hen in staat te stellen hun woning te verwarmen verleent de vzw Sociaal Verwarmingsfonds hun steun. Zo doen ieder jaar zowat 90.000 Belgische huishoudens een beroep op deze vzw om hulp te krijgen voor de aankoop van stookolie.

 

Stookolie, lamppetroleum of propaangas kopen met financiële steun

 

Het Sociaal Verwarmingsfonds bestaat sinds 2004 en verleent een gedeeltelijke tussenkomst voor het betalen van facturen voor verwarmingsbrandstof, met name:

  • huisbrandolie in bulk;
  • huisbrandolie aan de pomp
  • lamppetroleum aan de pomp;

 

De vzw draagt niet bij voor het betalen van facturen voor pellets, brandhout of stadsgas.

 

Wist u dat ...

Het Sociaal Verwarmingsfonds is het resultaat van een samenwerking tussen de overheid, de OCMW's en de petroleumsector. Het wordt gefinancierd door de federale staat en door een heffing op stookolie.

 

Stookolie kopen: voorwaarden om steun van het SVF te genieten

 

Stookolie kopen met een toelage van het fonds is alleen mogelijk mits uw bruto jaarinkomsten niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. Sinds 1 juli 2019 is dat bedrag met 2 % opgetrokken. Het bedraagt nu 19.105,58 euro per huishouden – tegenover 18.730,66 euro vóór de verhoging –, vermeerderd met 3.536,95 euro per persoon ten laste.

 

Drie grote bevolkingscategorieën kunnen deze toelage genieten voor de aankoop van hun stookolie:

  • personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en van wie het bruto jaarinkomen per huishouden niet hoger is dan 19.105,58 euro, vermeerderd met 3.536,95 euro per persoon ten laste;
  • personen met begrensd inkomen, d.w.z. van wie het bruto belastbaar jaarinkomen lager is dan of gelijk aan 19.105,58 euro, vermeerderd met 3.536,95 euro per persoon ten laste;
  • personen met schuldenlast, met andere woorden personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten én die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen

 

Tussenkomst van 14 eurocent per liter stookolie

 

Indien aan die voorwaarden is voldaan, kent het Sociaal Verwarmingsfonds een toelage toe waarvan het bedrag varieert naargelang:

  • het aantal liter stookolie dat wordt besteld;
  • de stookolieprijs per liter op het tijdstip van de bestelling.

 

Per jaar en per huishouden kan maximaal 1.500 liter huisbrandolie in aanmerking worden genomen. Die 1.500 liter hoeven niet in één keer te worden gekocht. Momenteel ligt het stookolietarief bijvoorbeeld lager dan 1,04 euro per liter en bedraagt de uitgekeerde toelage 14 eurocent per liter, dus maximaal 210 euro per jaar (0,14 euro x 1.500 liter = 210 euro).

 

Om een tussenkomst van het fonds te krijgen moet u zich tot het OCMW van uw gemeente wenden binnen 60 dagen na de levering van huisbrandolie waarvoor u een toelage vraagt. Het OCMW zal dan nagaan of u aan de voorwaarden voldoet. Als dat het geval is, moet u uw factuur of facturen indienen en wordt de toelage uitgekeerd.

 

Lees ook:

Heb ik recht op financiële steun als ik een stookolieketel laat plaatsen?

Belgische overheidssteun voor pelletkachels